Vijenac 339

Glazba

GLAZBOSKOP

Iz Majstorskoga ciklusa

Iz Majstorskoga ciklusa

slika

Simfonijski orkestar HRT–a priprema dva zanimljiva koncerta u KD Vatroslava Lisinskog, kojima nastavlja sustavno i trajno provoditi težnju predstavljanja suvremenijega ili pak neuobičajenijega skladateljskog repertoara visoke kvalitativne vrijednosti. Tako će prvoga dana ožujka u 19.30 sati izvesti, jasno pod ravnanjem Nikše Bareze, Sedmu simfoniju Antona Brucknera i Koncert za violončelo i orkestar Henrija Dutilleuxa, u kojemu će solističku dionicu ponijeti mladi violončelist Branimir Pustički. Drugim nastupom, koji očekujemo 15. ožujka u 19.30 sati, ravnat će André de Ridder, a izvest će djela Paula Hindemitha, Benjamina Brittena i Césara Francka. Pri izvedbi Hindemithova Koncerta za trublju, fagot i gudače nastupit će domaći glazbenici Petar Križanić na fagotu i Vedran Kocelj na trublji.

Novi nastup Ansambla Cantus

Nakon svojevrsna hommagea Drugoj bečkoj školi, pretvorena u veljači u mali dvodnevni susret s bečkim gostima i suradnicima, Ansambl Cantus nastavlja održavati svoj ciklus novim nastupom u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog 5. ožujka s početkom u 20 sati. Program će sačinjavati djela Belé Bartóka, Györgyja Ligetija i Györgyja Kurtaga, a ovaj će put ansamblom ravnati Mladen Tarbuk. Uz njega će nastupiti niz solista, među kojima su Helena Lucić, alt, Josip Lešaja, bariton, Lidija Horvat–Dunjko, sopran, pijanistice Louise Sibourd i Srebrenka Poljak te udaraljkaši Marko Mihajlović i Vojislav Čičić. Posljednjim dvama koncertima Ansambl Cantus uvodi nas u jedinstvenu atmosferu koja će ispuniti desetak dana travnja. Riječ je jasno o Muzičkom biennalu Zagreb.

XL u MUO

U okviru novopokrenutoga komornoga ciklusa puhača Zagrebačke filharmonije, projekta nazvana Aulos, nastala u suradnji Zagrebačke filharmonije i Muzeja za umjetnost i obrt, Kvartet tuba XL s umjetničkim voditeljem Krunoslavom Babićem nastupit će u Muzeju 5. ožujka s početkom u 20 sati. Predstavit će najraznovrsniji repertoar za to inače uglavnom orkestralno tretirano glazbalo, od Johanna Sebastiana Bacha do Johna Stevensa, od obradbi do izvornih skladbi za ovakovrsni instrumentalni kvartet. Napomenimo da će prihodom od ulaznica svih koncerata iz ciklusa, donacijama i sponzorstvom započeti obnova instrumenata iz muzičke zbirke Muzeja za umjetnost i obrt, ponajprije triju puhačkih instrumenata te pozitiva i glasovira. Njihovom će restauracijom biti instrumentima vraćena primarna funkcija, koja proizlazi i završava u njihovoj uporabnoj vrijednosti.

Francuski barok

slika

Hrvatski barokni ansambl, inače predvođen umjetničkom voditeljicom i violinisticom Laurom Vadjon, 11. će ožujka prirediti koncert na kojemu će ansamblom ravnati Hervé Niquet, ugledni specijalist za francuski barok, koji, nakon uspješne suradnje na Zagrebačkom baroknom festivalu 2005, ponovno dolazi u Zagreb. Večer u Hrvatskom glazbenom zavodu započet će u 20 sati, a bit će u znaku glazbe iz razdoblja francuskoga baroka, predstavljena djelima Antoinea Dauvergnea, Jean–Féryja Rebela i Jeana Philipea Rameaua. Hrvatski barokni ansambl već dulje vrijeme njeguje, među ostalim, glazbu francuskoga baroka, koju nemamo priliku često čuti na koncertnim repertoarima, a koja izrazitom zanimljivošću i specifičnim glazbenim izričajem doista zaslužuje veću pozornost negoli joj domaći koncertni programi posvećuju.

Praizvedba Kabiljeve skladbe

slika

Četvrti koncert u sezoni Zagrebački će solisti održati 14. ožujka u Hrvatskom glazbenom zavodu s početkom u 20 sati. Koncert će biti znakovit iz nekoliko razloga. Naime, programski je vrlo zanimljivo osmišljen, budući da je gotovo u cijelosti posvećen glazbi za gudače Antonija Vivaldija. Tomu će se programu pridružiti i važna praizvedba, riječ je o novom djelu Alfija Kabilja za tubu i gudače, uopće drugomu koncertu za ovaj instrument u domaćoj literaturi. Pri interpretaciji spomenutih skladbi Solistima će se pridružiti i pravi solisti, Krunoslav Babić, tuba, te niz violinista, Boro Martinić, Mirjam Pustički Kunjko, Ivana Penić Defar, Inga Ulokina, Lovorka Vidović i Sergej Evsejev.


Pripremila Mirta Špoljarić

Vijenac 339

339 - 1. ožujka 2007. | Arhiva

Klikni za povratak