Vijenac 336

Filatelija

Filatelija: Motivi poštanskih maraka

Klasična naobrazba

Autor Boris Ljubičić, dizajner, dimenzije 25,56 x 35,5 mm, naklada 200 000, datum izdanja 8. siječnja 2007.

Filatelija: Motivi poštanskih maraka

Klasična naobrazba

slika

Autor Boris Ljubičić, dizajner, dimenzije 25,56 x 35,5 mm, naklada 200 000, datum izdanja 8. siječnja 2007.

Autor je zapisa o četiristo godina Klasične gimnazije u Zagrebu (koji donosimo u skraćenu obliku), objavljena u deplijanu koji prati izdanje poštanske marke, akademik Dubravko Jelčić. Klasična gimnazija u Zagrebu slavi rijedak i više nego znamenit jubilej: četiri stoljeća postojanja i neprekidna djelovanja. (Stoga je za motiv izabrana otvorena knjiga s ugraviranim rimskim brojem 400 – CD.) Sama ta činjenica bila bi dovoljna da svrati pozornost na školu. Ali njezino značenje danas dobiva nacionalne razmjere jer je ta škola svojim djelovanjem bitno sudjelovala u razvoju hrvatske kulture. Osnovana nastojanjima i zaslugom marnih redovnika Družbe Isusove, ona je inaugurirala i do danas održala živom svijest o presudnoj važnosti klasične naobrazbe i svega što ona uključuje, posebice značenja latinskog jezika u stvaranju i učvršćivanju hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta. Stoga najstarija hrvatska škola već odavno uživa ugled kultne izobrazbene i odgojne ustanove u Hrvatskoj. Kulturna i politička povijest Hrvata nerazdvojno je vezana uz latinski jezik i zapadnoeuropski humanizam. Izronivši iz tame svoje pretpovijesti, Hrvati su nakon doseljenja u današnju domovinu kulturu počeli graditi na svojem pismu i vlastitom jeziku, ali su istodobno prigrlili i latinski jezik kao jezik ne samo kršćanstva nego i znanosti, kulture, književnosti i politike cijeloga zapadnog svijeta. Latinski jezik ulazio je već tada u svijest Hrvata kao paralelni jezik njihove kulture, a sve više i kao jezik njihova političkog i javnog života, pa se kao službeni jezik održao u Hrvatskoj sve do hrvatskoga narodnog preporoda. Hrvati su istodobnom uporabom hrvatskog i latinskog jezika i u javnom životu i u književnosti izgradili temelje identiteta. Na latinskom jeziku oni su bili djelatni graditelji europskoga humanizma, a to znači da su već stoljećima građani Europe, i to Europe u njezinim zvjezdanim trenutcima.

Zasluga je Klasične gimnazije u Zagrebu što evo već puna četiri stoljeća održava živim i neprekidno proširuje naše znanje i produbljuje našu svijest o tome.

Marka je izdana u arku od dvadeset maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvoga dana (FDC).


Priredila Sandra Cekol

Vijenac 336

336 - 18. siječnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak