Vijenac 322

Filatelija

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Na četiri kotača

Autorica Maja Danica Pečanić, slikarica-grafičarka, dimenzije 48,28 x 24,14 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. lipnja 2006.

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Na četiri kotača


slika


Autorica Maja Danica Pečanić, slikarica-grafičarka, dimenzije 48,28 x 24,14 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. lipnja 2006.


Prvi hrvatski automobilski klub osnovan je 1906. u Zagrebu, svega deset godina nakon što su takvi klubovi osnovani u Francuskoj, Austriji i Belgiji te tri godine nakon što je takav klub osnovan u Njemačkoj. Članovi Kluba usvojili su svoja prva pravila 25. travnja 1906, a potvrdila ih je Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada 14. svibnja iste godine. U skladu s donesenim pravilima 1. lipnja 1906. održana je osnivačka skupština Društva u Hotelu Royal u Zagrebu. Taj je nadnevak Hrvatski autoklub prihvatio kao svoj dan, koji tradicionalno obilježava od 1991. Klub je brojao četrnaest članova, a jedan od njih bio je i grof Marko Bombelles, koji je u Hrvatsku 1898. dovezao prvi automobil u svoju kuriju Opeka u Vinici pokraj Varaždina. Tako su Varaždin i Vinica, a ne Zagreb, imali prvi automobil na svojim ulicama. Ubrzo nakon grofa Bombellesa u Zagreb je iz Beča 1901. polovni automobil dovezao veletrgovac Ferdinand Budicki. To je bio prvi automobil u Zagrebu. Nedugo nakon Budickog automobile su nabavili još neki tadašnji uglednici. Premda sporo, automobil na cestama bio je sve češći, a pojavili su se i prvi motocikli. Ferdinand Budicki dovezao je 1902. u Zagreb iz Beča prvi motocikl. I tako je motorizacija nezaustavljivo kročila u život onodobnih ljudi. Motiv je poštanske marke automobil marke The Elmore iz 1905. Marka je izdana u arku od 20 maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvoga dana (FDC).


Priredila Sandra Cekol

Vijenac 322

322 - 6. srpnja 2006. | Arhiva

Klikni za povratak