Vijenac 314

Kritika

HRVATSKA PROZA

HUMOR IZA BIJELE KUTE

Matko Marušić, Medicina iznutra, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.

HRVATSKA PROZA

HUMOR IZA BIJELE KUTE


slika


Matko Marušić, Medicina iznutra, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.


U mnoštvu mogućih motiva za pisanje ovog opsežnog književnog djela o medicini — od pokušaja opisa znanosti o kojoj se ponekad čini da svi znaju sve jer se kad–tad u životu izravno susretnu s njom sve do unutarnjih kreativnih pobuda autora nije lako pronaći onaj glavni. Sam autor reći će kako je želio napisati »smiješnu knjigu o medicini«, no Medicina iznutra uz humor sadrži i druge slojeve, kojima nije namjera samo nasmijati, nego i educirati, pa i dobronamjerno kritizirati. Upravo je posljednje knjizi u ponekim novinskim napisima donijelo oznaku kontroverzne, jer se u ovom biografskom djelu mogu prepoznati određene osobe, no Marušićeva namjera ipak nije provokacija, nego naprotiv, prikaz osobnoga doživljaja struke kojoj je posvetio svoj život, i na koju gleda s ljubavlju, koja ipak nije slijepa i za neke njezine negativne strane. U maniri pravoga znanstvenog pristupa građi, što i jest prirodno stanje pisca koji kruh zarađuje kao sveučilišni profesor i istraživač, Marušić piše vrlo sustavno i metodično, nastojeći svoje bavljenje medicinom zahvatiti u svim fazama (od studiranja do vrhunaca karijere), kao i oblicima (teorijskom i praktičnom radu). Sklon preciznosti, ali i simetriji, on piše tridesetak pripovijesti gotovo ravnopravno podijeljenih u tri velika poglavlja. U prvom se dijelu prisjeća studentskih dana, čiji tijek slijedimo u opisima pojedinih fakultetskih predmeta te polaganja ispita, gdje ponekad začuđuje njegovo živo sjećanje koje seže do najsitnijih pojedinosti nekih razgovora i opisanih situacija. Zadanim slijedom, drugi će dio pratiti njegovu znanstvenu karijeru, i ovdje će se Marušić dotaknuti raznih pitanja svoje struke, pišući o napredovanju u karijeri, radu sa studentima, znanstvenim istraživanjima i otkrićima, uredničkom poslu (osnovao je »Croatian Medical Journal«), nimalo se ne libeći opisati realno stanje u kojem uza sve istaknute pozitivne strane postoje i manje svijetle točke — primjerice profesorska progledavanja kroz prste pojedinim studentima ili bitke za bolje funkcije koje se vode lobiranjem u kuloarima. Posljednji je dio rezerviran za primjere iz prakse, i u njemu autor sučeljava vlastitu erudiciju, izgrađenu u strogo kontroliranim fakultetskim i laboratorijskim uvjetima, sa stvarnim zdravstvenim problemima ljudi oko sebe, gdje biva doveden u neugodne i smiješne situacije rješavanja slučajeva o kojima posjeduje znanje samo iz knjiga. Upravo će se u trećem dijelu naći pripovijesti u kojima Marušićev spisateljski dar dolazi najviše do izražaja. Naime, s jedne strane namjera za sveobuhvatnim prikazom i rasvjetljavanjem bitnih pitanja struke u Marušića ponekad budi sklonost dociranju, dijeljenju lekcija, čak ne toliko čitatelju, koliko onim subjektima na koje se pojedino pitanje odnosi. Jednako tako, ista ga težnja vodi i tomu da se ponegdje i odveć trudi objasniti situacije koje su same po sebi jasne, ne ostavljajući prazne prostore čitatelju da ih sam popunjava. Nasuprot tome stoji njegova namjera da nam prikaže medicinu s ljudskim licem, što ostvaruje kada piše, primjerice, o pozadini svojih otkrića, o svojoj obitelji, kada otkriva vlastite nedoumice i strahove u susretu s konkretnim zdravstvenim problemima koji pokazuju kako je i on samo čovjek ili se pak dotiče pitanja, kao onog o duši, na koja ni svemoguća medicina nema odgovora. Ta će dva polazišta bitno određivati Marušićevo pisanje — s jedne se strane nalazi njegova samouvjerenost, no s druge stoje autoironija i svijest o vlastitoj nesavršenosti, što nekako na kraju rezultira potrebnom ravnotežom koja ovog pisca, pa i onda kada jasno izražava politička i ina stajališta s kojima se ne moramo složiti, ali za koje mu se mora priznati dosljednost — na kraju čini simpatičnim čitatelju. Upravo će najveću ulogu tu odigrati njegov humor: Marušić je najzabavniji kada se s akademskih visina spusti na razinu svakodnevnoga života, u kojem se medicinske spoznaje miješaju s narodnom mudrošću njegovih roditelja i drugih nestručnih osoba, i u kojima progovara izvorni, zdravorazumski humor Vlaja, koji i sam autor baštini u svom pisanju. No, kako se Marušić sve vrijeme nalazi između ozbiljna stava sveučilišnog profesora i britka komičara, taj je humor, iako prisutan u svim pripovijestima, punokrvan tek ondje gdje pisac sam sebi dopusti više slobode, kao u primjeru Splitskog pacijenta, svakako jednog od književnih vrhunaca ovog djela — dinamične, zabavne i do kraja izbrušene pripovijesti koja teče bez zastajkivanja na nepotrebnim pojašnjenjima. U tom se kontekstu ranije spomenuta metodičnost javlja i kao nedostatak, bilo da govorimo o (odveć) eksplicitnim naslovima pripovijesti (Patologija, Ortopedija, Interna medicina), koji doista ne ostavljaju prostora mašti, bilo da govorimo o stanovitoj shematičnosti koja pisca prigušuje u njegovoj spisateljskoj zaigranosti, za koju se potencijali jasno naziru (među ostalim i u posljednjem tekstu Zagrobni život) te pokazuju da Marušić može još više dati u literarnom, odnosno umjetničkom smislu, samo ako se oslobodi potrebe da svakoj temi pristupi po strogim i unaprijed zadanim parametrima. Nakon svega ostaje ipak ne baš nevažno pitanje: tko će čitati ovu knjigu, odnosno, komu je namijenjena. Naime, njezin problem nije stil, jer Marušić dobro piše, nego pitanje koga može privući njezina tema? Sigurno je da će u ciljanu skupinu ući znanci i kolege, kao i Marušićevi studenti, koje će vjerojatno zanimati mišljenja njihova profesora, no glavno je pitanje koliko će ova knjiga moći zainteresirati običnog čitatelja, onoga sklona lijepoj književnosti i posve neupućena u stručna medicinska pitanja. Sam Marušić kaže kako se nada da će u ovoj »sagi o medicini« svatko pronaći dio koji će mu se svidjeti, i ta nada posve mu je opravdana. Pitanje je pak vrlo praktične naravi: u vremenu u kojem prebrzo živimo, hoće li se naći dovoljno strpljiv čitatelj koji će se upustiti u taj pothvat da među više od šest stotina stranica pokuša pronaći takve dijelove za sebe. Stoga bi promociji knjige svakako pomoglo zasebno objavljivanje pojedinih pripovijesti.


Ljubica Anđelković

Vijenac 314

314 - 16. ožujka 2006. | Arhiva

Klikni za povratak