Vijenac 311

Filatelija

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Trajni vitalizam

Autor Danijel Popović, dizajner, dimenzije 42,60 x 35,50 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. prosinca 2005.

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Trajni vitalizam


slika


Autor Danijel Popović, dizajner, dimenzije 42,60 x 35,50 mm, naklada 200 000, datum izdanja 1. prosinca 2005.


Prošlogodišnja serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo predstavila je trojicu uglednih hrvatskih slikara: Edu Murtića, Julija Knifera i Miroslava Šuteja. U ovom broju donosimo kratak zapis o velikom hrvatskom slikaru i grafičaru Edi Murtiću, dok će o ostalima biti više riječi u idućim brojevina »Vijenca«. U opusu Ede Murtića (Velika Pisanica kraj Bjelovara, 1921 — Zagreb, 2005) slika Zadar (1950) možda je posljednja s čistim nanosima modernoga figurativnog slikarstva, a pripada njegovu razdoblju tzv. kolorističkog intimizma i realizma, uz odjeke francuske tradicije primljene posredovanjem slikara Petra Dobrovića (čiji je slikarski tečaj pohađao u Beogradu 1940. i 1941) i Ljube Babića (u čijoj je klasi studirao na zagrebačkoj Akademiji 1941—1943). Ubrzo po nastanku Zadra Murtić odlazi u Ameriku (1951—1953) da bi po povratku u domovinu izložio ciklus Doživljaj Amerike, kojim će potpuno promijeniti hrvatsku likovnu scenu, dokinuti socrealističke tendencije u umjetnosti i gotovo usporedno sa svjetskim zbivanjima uvesti u hrvatsko moderno slikarstvo apstraktni ekspresionizam, elemente akcijskoga slikarstva, gestualnost i raskošnu paletu živih, žarkih boja.

Ono što Murtića posebno ističe u cijeloj generaciji hrvatskih umjetnika koji su stvarali moderni slikarski izričaj jest trajni vitalizam i snažna energetska, vibrantna ekspresivnost djela. Od prve samostalne izložbe 1935. u Zagrebu do 2004. Edo Murtić imao je oko stotinu i pedeset samostalnih i tristotinjak skupnih izložbi na svim kontinentima. Djela mu se nalaze u najboljim svjetskim privatnim i javnim zbirkama. Radio je i kazališne scenografije, murale, tapiserije, mozaike i keramiku. Redovitim članom HAZU postao je 1997. Autorica teksta objavljena u letku koji prati izdanje je Iva Körbler. Marka je izdana u arčiću od šest maraka, a izdana je i omotnica prvoga dana (FDC).


Priredila Sandra Cekol

Vijenac 311

311 - 2. veljače 2006. | Arhiva

Klikni za povratak