Vijenac 297

Fotografija, Naslovnica

Jasenko Rasol, Pokriveno, Meandar i Skener studio, ZAGREB, 2004.

Zaustavljeno

Kada promatramo ove fotografije, pred nama se pojavljuje stanka u pogledu kao psihološki sadržaj i glavni motiv djela. Uklonjeni sadržaj, zanijekana funkcija postaje sadržaj, a začudnost zapaženih praznina motiv našega priklanjanja. Teško da ćemo se pred tim iznimnim fotografijama pitati što je ispod pokrivača, što je to uklonjeno

Jasenko Rasol, Pokriveno, Meandar i Skener studio, ZAGREB, 2004.

Zaustavljeno


Kada promatramo ove fotografije, pred nama se pojavljuje stanka u pogledu kao psihološki sadržaj i glavni motiv djela. Uklonjeni sadržaj, zanijekana funkcija postaje sadržaj, a začudnost zapaženih praznina motiv našega priklanjanja. Teško da ćemo se pred tim iznimnim fotografijama pitati što je ispod pokrivača, što je to uklonjeno


slika


Fotografije pokazane diskretno, poput sama sadržaja, ukoričene u knjigu za privatnu uporabu.

Promatrajući ih kroz psihološki dojam, intima njihova sadržaja proizlazi iz prikaza nekih off-prizora, kao da se jedini naši privatni trenuci odvijaju u stankama od konkretno izražena života. Kada skrenemo pogled od jasno definiranih situacija, određenih zadaća i zahtjeva okoline i nas samih, prepušteni smo međuprostoru u kojem susrećemo skrivenu intimu vlastitih života. Skrenuti pogled znači vidjeti nešto drugo, od očiglednoga prijeći na skriveno, pritajeno, nedokučivo, skrenuti u pasivno ne-bivanje koje razotkriva drukčije, intimno bivanje. Situacije zaštićene od pogleda znače i umrtvljavanje osjetila, povlačenje u sebe, kao i buđenje pozornosti znatiželjna uma. Nešto banalnije možemo reći da osjećaj intime proizlazi iz zaštićenosti onoga što ostaje pokriveno za usputne prolaznike kao što je naša intima zaštićena od pogleda drugih ljudi, jer samo onaj tko je pokrio predmet zna o čemu je tu riječ, o kojem se predmetu radi i zašto je predmet sakriven od pogleda ili zaštićen od okolnih i atmosferskih prilika. No, zapravo je riječ o javno izloženu predmetu koji biva osobnom pažnjom izoliran od ostatka svijeta, izoliran u vlastiti svijet, ne bivajući za sebe ni za druge, ostajući sam u intimi svoga ne-bivanja.


Stvarnost objekta

Kada promatramo ove fotografije pred nama se pojavljuje stanka u pogledu kao psihološki sadržaj i glavni motiv djela. Uklonjeni sadržaj, zanijekana funkcija postaje sadržaj, a začudnost zapaženih praznina motiv našega priklanjanja. Teško da ćemo se pred tim iznimnim fotografijama pitati što je ispod pokrivača, što je to uklonjeno. One plijene pozornost svojom strukturom, megalitskim oblicima koji su često oplemenjeni finom strukturom sama pokrivala, pozornost plijene snimljene situacije i oblici sa stankom u tekstu, te mogućim utonućem u mir ispražnjen od sadržaja. Cerade koje se mreškaju i savijaju u tim tehnički savršeno urađenim fotografijama vizualna su atrakcija gotovo u svakom snimku. Privlačnost objekata-cerada vodi nas u utonuće, u estetski doživljaj u kojem se sami snimci javljaju kao objekti. Crno-bijeli snimci u koloru žutim tonalitetom i srebrnastim sjajem ističu potencijalnu objektnost fotografija, a čistoćom vizualnog izraza, određenošću prema motivu i preciznim zahvatom u njega dovode nas u skromnu poziciju subjekta koji stoji pred nestvarnim savršenstvom. Morate se zapitati kako takav off-sadržaj Rasol pretvara u idealnu sliku zbilje. Stvari se čine kao da moraju biti upravo takve, kao da u nekom idealnom, nedokučivom svijetu one i jesu takve. Uz samu objektnost fotografija važan dio umjetničkoga tretmana javlja se u samu motivu. Rasol ih pronalazi poput kakvih instalacija u prostoru i svojim viđenjem nameće ih kao umjetničke objekte, odnosno zabilježenom stanju stvari pridodaje objektnost. Rasol je motive pronašao u javnim prostorima i kao ready-made uporabio pridodajući zbilji novi, autorski kontekst.

Objavljeni radovi Jasenka Rasola u ovoj knjizi nastajali su punih osam godina, a nastaju i dalje. Izlagao ih je i izlagat će ih još, a s dvanaest fotografija iz tog opusa Rasol će se predstaviti u rujnu u Finskoj na festivalu Backlight. Uz samu vrijednost fotografskoga postu-pka valja naglasiti i tisak, koji se u ovoj knjizi koristi zahtjevnim i nesvakidašnjim postupkom, posebnim izborom boja, crnom koja u sebi sadrži lak, dvjema sivim i žutom miješanom s mišvajsom (tekućom smolom koja se dodaje bojama da bi se dobilo na transparentnosti).

Uz iznimnu grafičku opremu i interpretaciju te uvodni tekst Leonide Kovač ovaj uradak važan je dio domaće fotografske i izdavačke produkcije.Tanja Masnec Šoškić

Vijenac 297

297 - 23. srpnja 2005. | Arhiva

Klikni za povratak