Vijenac 267

Arhitektura

Izazovi prostora

Za zeleniju deželu

Presjek raspona zadaća i kvalitativnih dometa slovenske krajobrazne arhitekture, osim što nas upoznaje sa suvremenim tendencijama te kreativne discipline, u kojoj se najizravnije prožimaju prirodno i od čovjeka stvoreno, prilika je i za usporedbu sa stanjem struke u Hrvatskoj

Izazovi prostora

Za zeleniju deželu

Presjek raspona zadaća i kvalitativnih dometa slovenske krajobrazne arhitekture, osim što nas upoznaje sa suvremenim tendencijama te kreativne discipline, u kojoj se najizravnije prožimaju prirodno i od čovjeka stvoreno, prilika je i za usporedbu sa stanjem struke u Hrvatskoj

slika slika

U bespoštednom nadmetanju za što većom kriškom unosna turističkog kolača Slovenija se, slično kao i Hrvatska, ponajprije pouzdaje u svoje prirodne krasote. Lijepa je naša ovih dana promovirala novi turistički vizualni identitet sa sloganima Hrvatska — svijet različitosti i Mediteran kakav je nekad bio, što je predstavlja kao zemlju netaknuta krajolika i prirodan lijek protiv stresa modernoga doba, a istovremeno susjedna nam se dežela na zahtjevnu turističkom tržištu reklamira kao zelena oaza Europe.

Imati i čuvati

Neupitno je da su obje kampanje utemeljene te da polaze od iste atribucije o netaknutoj prirodi kao najvažnijoj prednosti. No valja istaknuti da postoje stanovite, pa i temeljne razlike, pri čemu ne ciljam na onu evidentnu u vrstama krajolika (naš je glavni adut rajska obala sa tisuću otoka i kristalno čistim plavim morem, dok se susjedi oslanjaju na arkadijski krajolik zelenih brda i dolina), nego ponajprije mislim na razlike u kakvoći odnosa prema prirodnoj baštini. Naime jedinstvena je ljepota hrvatskog obalnog pojasa gotovo isključivo naslijeđena vrijednost, koju nismo znali (ni htjeli) kvalitativno dalje razvijati, prečesto se odnoseći prema njoj, osobito u posljednjem desetljeću, kao nedostojni baštinici, puštajući bespravnoj gradnji da divlja obalom bez reda i plana. U istom su razdoblju naši zapadni susjedi planski sustavno njegovali i razvijali baštinjene krajobrazne resurse, o čemu svjedoči recentna izložba radova slovenskih krajobraznih arhitekata Zapisi u krajobrazu, postavljena u zagrebačkoj Gliptoteci HAZU do 5. lipnja.

Kako u katalogu naglašava krajobrazna arhitektica Ana Kučan, spiritus movens izložbenog projekta, nije riječ o pukom zbroju radova članova Društva krajobraznih arhitekata Slovenije, »nego je to više izložba krajobrazne arhitekture — struke u čiji je temelj zapisano oblikovanje prostora«. Stoga je izložba dvostruko zanimljiva — kao uvid u recentno stanje slovenske krajobrazne arhitekture i kao edukacija šire javnosti o važnoj ali slabo poznatoj struci.

Krajobrazna arhitektura

Krajobrazna je arhitektura relativno nov pojam za disciplinu čije korijene nalazimo još u prastarim civilizacijama, a vrhunce u razdoblju renesanse, baroka i klasicizma, kada nastaju i dva temeljna povijesna tipa — francuski i engleski park. Razvojem tijekom povijesti mijenjao se i naziv struke — od vrtlarstva, preko vrtne arhitekture i krajobraznog vrtlarstva do suvremenih inačica: vrtne, pejzažne i krajobrazne arhitekture, zatim parkovne i perivojne arhitekture pa sve do parkovne kulture i hortikulture. Termin krajobrazni arhitekt prihvaćen je kao službeni naziv struke deklaracijom Europske udruge krajobraznih arhitekata (EFLA) u travnju 1989, koja definira da »krajobrazni arhitekt planira i oblikuje urbani i ruralni krajobraz u prostoru i vremenu, a zasniva ga na prirodnim pojavama, povijesnim i kulturnim vrijednostima, pri čemu uključuje estetske i funkcionalne, gospodarske i znanstvene principe uz primjenu tehnike te prirodnih i umjetnih materijala.«

Najbolja krajobrazna riješenja teže stvoriti poveznice između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, posredovati između prirodnog i artificijelnog te interpretirati podjednako funkcionalno i poetično. Krajobrazna je arhitektura međuprožimanje socio-kulturnih procesa i prirodih resursa, ravnoteža između ekološkog imperativa i umjetničkog izraza, ambijent neposredna dodira čovjeka s prirodom. Njezina je važnost u neprestanu porastu kako zbog nužne zaštite prirode u kontekstu suvremene ekološke krize tako i zbog potrebe ljudi za bijeg iz urbane svakodnevice u prirodni krajolik i zelene oaze mira i relaksacije.

Promjena i prolaznost

Činjenica da je osnovno gradbeno sredstvo — živi biljni materijal, u stalnim mijenama slijedom prirodnih procesa znači da su promjena i prolaznost osnovni parametri pejzažnog oblikovanja. Izmjena godišnjih doba, životni ciklusi, vremenske prilike i vjetrovi, nužno utječu na oblikovanje ili barem moraju biti razmatrani u kreativnom procesu ako se želi istinska kvaliteta. Vremenska dimenzija podrazumijeva da su negativna stanja u životnom ciklusu, poput propadanja i uvenuća, isto tako važna kao rast ili cvjetanje.

Dinamika i promjenjivost prirodnih procesa temelj je raznolikosti te bogatstva oblika, tekstura i boja slovenskih krajobraznih rješenja, a ukorijenjenost u naravi rezultira posebnim vidom slobode, koja se reflektira na uporabu mekih linija i organičkih formi, oslobođenih diktata pravokutne geometrije, tako prisutne u arhitekturi. To je zamjetno kako u zadaćama manjeg mjerila — privatnim vrtovima, gradskim trgovima i parkovima, kao i u velikom mjerilu krajobraznog planiranja. Upravo su u ovom drugom segmentu strateških planova naši susjedi posljednjih godina postigli vijedne rezultate, od prostornih planova na državnoj, regionalnoj i općinskoj razini do trasiranja infrastrukturnih i energetskih magistrala, auto-cesta i dalekovoda, te oblikovanja krajolika uokolo njihovih poteza. Jasno da ni tamo nije sve idealno, da se struka mora nositi s predrasudama i da mnoge ideje ostaju nerealizirane, no pozitivni su pomaci očiti, a ostvarene realizacije svjedoče o ravnoteži zaštitne, ekološke i poetične dimenzije novih krajobraznih struktura.

Presjek raspona zadaća i kvalitativnih dometa slovenske krajobrazne arhitekture, osim što nas upoznaje sa suvremenim tendencijama te kreativne discipline, u kojoj se najizravnije prožimaju prirodno i od čovjeka stvoreno, prilika je i za komparaciju sa stanjem struke u Hrvatskoj, koja se, bez obzira na bogatu tradiciju i nasljeđe, tek treba izboriti za pravo priznanje i dostojan status u društvu.

Ako u segmentu krajobraznog oblikovanja — uređenja javnih zelenih površina, trgova, parkova i perivoja te obnovi povijesnih vrtova, još držimo korak sa susjedima, u okviru krajobraznoga planiranja, presudna za prepoznavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti, bitno zaostajemo. Stoga, ukoliko želimo očuvati Mediteran kakav je nekad bio, trebamo iz korijena promijeniti odnos prema obalnom krajobrazu kao temeljnom nacionalnom strateškom resursu.

Vinko Penezić

Vijenac 267

267 - 27. svibnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak