Vijenac 267

Matica hrvatska

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Voljenoj rijeci

Ivan Nadilo, Neretva, ur. Ratko Krstičević, Ogranak Matice hrvatske Metković, 2004.

Voljenoj rijeci

Ivan Nadilo, Neretva, ur. Ratko Krstičević, Ogranak Matice hrvatske Metković, 2004.

Neuobičajenim formatom (petnaest puta dvanaest centimetara) i pažljivim dizajnom naslovnice knjižica Neretva kao da upozorava potencijalnog čitatelja da je i njezin sadržaj drukčiji, nesvakidašnji, meditativan i duboko promišljen. Njezin autor Ivan Nodilo otočanin je (rođen 1939. u Blatu na Korčuli), koji od 1977. živi i radi u Metkoviću, zaljubljenik u ljepote rijeke Neretve, a tu ljubav pretočio je u fotografije (izlagao je na nekoliko grupnih izložbi u Metkoviću) i haiku pjesništvo (dugogodišnji član Društva hrvatskih haiku pjesnika u čijem časopisu redovito objavljuje). U tom tradicionalnom žanru japanske poezije, lirskoj minijaturi koja u sedamnaest slogova raspoređenih u tri stiha (pet, sedam, pet slogova) izražava misao o čovjeku ili prirodi, Nodilo je našao način da savršenstvom forme (od koje povremeno odstupa u broju slogova) izrazi svoje oduševljenje ljepoticom Neretvom. Nadilo je u knjižici dvadeset i jednoj haiku pjesmi pridružio i jedanaest fotografija koje prikazuju u pjesmama opjevane motive pruživši čitateljima priliku da i na vizualni način dožive objekt/subjekt njegove pažnje. Grafička obrada uistinu je zanimljiva i neuobičajena, a jednobojne stranice na kojima nema ni teksta ni fotografija zasigurno će probuditi mnoge asocijacije. Uvjerena sam da će Neretva potaknuti barem neke od čitatelja da se i sami okušaju u haiku pjesništvu.

Sandra Cekol

Vijenac 267

267 - 27. svibnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak