Vijenac 267

Matica hrvatska

Nova izdanja Matice hrvatske

Juraj Baraković, Vila Slovinka: Zučnopojke, prir. Slobodan Prosperov Novak

Biblioteka Parnas — Niz Književnost, ur. Jelena Hekman, Matica hrvatska, Zagreb 2004.

Juraj Baraković, Vila Slovinka: Zučnopojke, prir. Slobodan Prosperov Novak, Biblioteka Parnas — Niz Književnost, ur. Jelena Hekman, Matica hrvatska, Zagreb 2004.

71 str., priređivačev pogovor o autoru i djelu; 17x11 cm, broširano, prošiveno; ISBN 953-150-151-3. — 40 kn

slika

Klasični ep hrvatske književnosti, spjevan i objavljen početkom 17. stoljeća, začudna je vizija pjesnikove osobne te kolektivne, hrvatske povijesti koju pjesnik započinje svojevrsnim putopisom. Opisom svojih putovanja šibenskom okolicom pjesnik se služi, ponajprije, za niz meditiacija, asocijacija, metafora, snova i fantazija u kojima se, osim sama autora, kao središnji likovi epa pojavljuju i Vila Slovinka — bajkovito biće, autorova duhovna opsesija, simbol hrvatske domovine, te poklisar, listonoša koji raznosi tursku poštu. U razgovornome trokutu iznosi se nesvakidašnji, fragmentirani portret osobne, zadarske i hrvatske prošlosti i sadašnjosti, povijesti satkane od sâmih poraza i katastrofa, privatnih i javnih. Vila Slovinka kompozicijski je, metrički i strofički novitet u hrvatskoj književnosti: u tome spjevu kao nigdje drugdje važnu tvorbenu ulogu ima san; u Barakovićevu epu uočen je netipični onirizam u strukturiranju spjeva kao književnoga labirinta, onirizam koji očito korenspondira Barakovićevu stvarnom, životnom putu svećenika, ratnika i književnika. U Vili Slovinki prvi se put u hrvatskoj književnosti učestalo koriste soneti, odnosno zučnopojke kako ih naziva Baraković — najosobniji dijelovi spjeva koji su za ovu prigodu izdvojeni iz cjeline i zasebno tiskani.

Vijenac 267

267 - 27. svibnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak