Vijenac 267

Matica hrvatska

Hrvatska u Poznanu

Hrvatska u Poznanu

Dani Hrvatske u Poznanu od 22. do 29. travnja 2004. ostvareni su u suradnji Filozofskog fakulteta u Osijeku i Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanu, odnosno, katedara kroatistike dvaju sveučilišta. Program je poduprla i Matica hrvatska, Ogranak Osijek. Program predstavljanja Hrvatske ostvaren je u suradnji s projektima Književnost u zrcalu i Dani Ivana Slamniga.

Osječki su studenti kroatistike svojim multimedijskim izlaganjima Modernitet suvremenoga hrvatskog pjesništva predstavili suvremeno hrvatsko pjesništvo u kontekstu nastajanja, potanko razradivši intertekstualne i intermedijalne veze kojima to pjesništvo otvara mnogo širu recepciju od one tek primarno književne. Suvremeno hrvatsko predstavljeno je kao pjesništvo koje otvara u sebi mnoge kulturološke točke za interpretaciju. Osim poetskoga prostora predstavljen je i suvremeni prozni izričaj kratkom pričom. Izlaganja s temom Hrvatska kratka proza u zrcalu poljske kratke proze dovodi dvije književnosti u kontekst njihove suvremenosti nailazeći na pojedine zajedničke točke kao i na mnoge različitosti. Uz ta multimedijska izlaganja o suvremenom hrvatskom pjesništvu i kratkoj prozi održana su izlaganja osječkoga književnika i književnog znanstvenika Gorana Rema Hrvatski pjesnički modernitet te jezikoslovno izlaganje prof. dr. sc. Sande Ham Igre dubleta u suvremenom hrvatskom jeziku, predstavljena je i poezija mlade đakovačke pjesnikinje Blaženke Brlošić, dobitnice ovogodišnjega Goranova vijenca za mlade pjesnike te je predstavljen »Aleph«, časopis za književnost studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Domaćini su priredili dvije filmske projekcije poljskih kultnih filmova Rejs (Krstarenje) M. Piwowskog te Seks misije, koje su simultano preveli na hrvatski jezik. Tri su magistrice kroatistike (Jolanta Supinska Biernacka, Ewa Szperlik, Joanna Dobosiewicz) poznanjskog sveučilišta održale predavanje Poljski nobelovci o šest poljskih nobelovaca i sedam Nobelovih nagrada. Književna večer s Lucjom Danielewskom, pjesnikinjom (objavila je trideset zbirki poezije), prozaisticom, prevoditeljicom s hrvatskog jezika, održana je 26. travnja 2004, kada je ona predstavila svoje nove prijevode: dvojezično izdanje (hrvatsko i poljsko) bajke Dunje Kalilić Kućica (polj. Malenka) te prijevod knjige Povijest Hrvatske Dragutina Pavličevića na poljski jezik.

U Poznanu je dogovoreno održavanje šestog saziva međunarodnoga znanstvenog skupa Dani Ivana Slamniga u Poznanu kao drugoga kroatističkog književnoznanstvenog skupa izvan Hrvatske.

Mirta Bijuković

Vijenac 267

267 - 27. svibnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak