Vijenac 263

Likovnost

Stane Bernik, Zlatko Ugljen, Međunarodna galerija portreta Tuzla, 2002.

Arhitektura kao utjelovljenje vrlina

Iako je od datuma tiskanja monografije ugledna sarajevskog arhitekta Zlatka Ugljena prošlo točno dvije godine, uredništvo »Vijenca« smatralo je kako je riječ o iznimno vrijednu djelu s kojim je potrebno upoznati hrvatske arhitektonske krugove, jer takva izdanja zbog svoje edukativne dimenzije ne zastarijevaju.

Stane Bernik, Zlatko Ugljen, Međunarodna galerija portreta Tuzla, 2002.

Arhitektura kao utjelovljenje vrlina

Iako je od datuma tiskanja monografije ugledna sarajevskog arhitekta Zlatka Ugljena prošlo točno dvije godine, uredništvo »Vijenca« smatralo je kako je riječ o iznimno vrijednu djelu s kojim je potrebno upoznati hrvatske arhitektonske krugove, jer takva izdanja zbog svoje edukativne dimenzije ne zastarijevaju.

slika slika

* * *

Zlatko Ugljen (Mostar, 1929) jedan je od najpoznatijih i najproduktivnijih arhitekata bivšega prostora Jugoslavije, a slobodno bismo mogli reći kako bez njegove opsežne arhitektonske produkcije lice današnjeg prostora cijele države Bosne i Hercegovine ne bi isto izgledalo. S obzirom na reprezentativne državne, sakralne i turističko-rekreativne izgrađene objekte, Zlatko Ugljen vodeći je sarajevsko-bošnjački arhitekt nakon Jurja Neidhardta, Le Corbusierova đaka i suradnika. Uostalom, u odboru za izdavanje Ugljenove monografije bili su povjesničar umjetnosti Radovan Ivančević i arhitekt Bogdan Bogdanović, a knjigu je napisao znameniti slovenski povjesničar umjetnosti Stane Bernik, voditelj katedre Razvoja i teorije oblikovanja na ljubljanskoj Akademiji za likovnu umjetnost i osnivač ljubljanskog Arhitekturnog muzeja (osnovan 1972), prvoga takva muzeja u bivšoj Jugoslaviji. Bernik je bio predsjednik Slovenskoga društva povjesničara umjetnosti, Slovenskoga društva arhitektonskih kritičara, Slovenskog društva likovnih kritičara i Slovenskog konzervatorskog društva. Drugim riječima, kada maksimalno pozicionirani autoritet u navedenu području napiše knjigu (monografiju) koja je u cijelosti panegirik opusu jednoga arhitekta, to ne podliježe zastari.

slika

Monografija po najvišim kriterijima

Monografiju formata 350x245 mm u bijelom ovitku i crnoj papirnatoj zaštitnoj kutiji dizajnirala je Neva Štembergar u suradnji s Bernikom. Iznimno pregledan dizajn i raspored cjelina u monografiji prema svakomu projektu zasebno omogućava čitatelju jednostavan i cjeloviti uvid u Ugljenov opus. Preglednost i iznimno uravnotežen raspored cjelina teksta, fotografija, nacrta i skica čini knjigu vizualno i informativno lako prohodnom. Nakon pregledno-sintetskog uvodnog teksta Stane Bernika i poglavlja Izbor radova i projekata s prezentacijskim tekstovima Zlatka Ugljena, započinje kronološko nizanje arhitektonskih projekata i izvedenih radova. U zasebnim su poglavljima obrađeni Ugljenovi spomenici, interijeri, dizajn pokućstva i primijenjeni dizajn. Reprodukcije Ugljenovih crteža u cijeloj monografiji imaju visoku likovnu vrijednost zasebna umjetničkoga djela. Na kraju knjige nalazi se Ugljenova biografija, odabrana literatura i katalog izvedenih djela i projekata. Ono što pozitivno iznenađuje korektnošću pristupa, a na što se rjeđe nailazi u knjigama toga profila, jest cjelovit popis svih suradnika na arhitektonskim konstrukcijama, stalnih i povremenih (!) suradnika na projektima, maketara, kao i imena likovnih umjetnika čiji su radovi uklopljeni u opremu Ugljenovih interijera, za koje je često sam Ugljen radio dizajn. Između svih cjelina knjige ostavljeno je mnogo bijeloga papira i bijelih praznina, tako da knjiga vizualno diše.

Antidogmatska linija moderne

Ugljenu je već u ranoj mladosti arhitekt Juraj Neidhardt odškrinuo vrata u svijet arhitekture, s kojim je surađivao i tijekom studija arhitekture na Tehničkom fakultetu u Sarajevu. Profesori su mu, između ostalih, bili Jahiel Finci, Jovan Korka i Muhamed Kadić, kod kojega je i diplomirao 1958. Ubrzo je postao asistentom, docentom i redovnim profesorom na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu, gdje je do odlaska u mirovinu 2000. predavao Arhitektonsko projektiranje I. Kada je na sarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti 1986. osnovan Odsjek industrijskog oblikovanja, Ugljen je izabran za redovnoga profesora i na toj instituciji, gdje još i danas predaje kolegij Unikatno oblikovanje. Za svoj je rad primio brojne domaće i međunarodne nagrade.

Stane Bernik ističe kako Ugljenovo djelo snažnim i prepoznatljivim rukopisom svjedoči o interesnoj širini i visokom vrijednosnom dometu arhitektova stvaralaštva, koje je moglo nastati ponajprije u posebnu odnosu s poviješću i modernitetom. Ugljenov opus slijedi kreativnu liniju na kojoj je generiran modernistički vokabular arhitektonskih oblika, bez upadanja u zamku modernističkog manirizma i dogmatske primjene modernističke sintakse. Bernik napominje kako je mnogo inače solidnih arhitekata na prostoru Jugoslavije osamdesetih godina 20. stoljeća izravno iz modernističkoga manirizma prelazilo u još goru varijantu nekritičkog postmodernizma, a Ugljenov je opus uspješno preživio sve takve stilske napasti, koja najčešće proizlaze iz trenutačne idejne krize ili pada inventivnosti arhitekta.

Raskoš, razvedenost i ljepota volumena

Među Ugljenovim su najpoznatijim i najljepšim izvedenim projektima Bijela džamija u Visokom (1969-79), zgrada pošte u Visokom (1968-70) s impozantnom skulpturom Dušana Džamonje pred glavnim ulazom, hotel Visoko u Visokom (1971-74), hotel Ruža u Mostaru (1974-75), hotel Bregava u Stocu (1973-79), rezidencija Izvršnog vijeća SR BIH u Tjentištu (1977-78), rezidencija predsjednika Predsjedništva SR BIH u Sarajevu — danas Libijski konzulat (1976-78), katolička crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom u Tuzli (1977 projekt, još u izgradnji), gradski hotel Kalin u Bugojnu (1979-83), rezidencija Predsjednika SFRJ na Gorici u Bugojnu (1978-79), planinski hotel Vučko na Jahorini (1983), džamija Behrambegove medrese u Tuzli (1996-2000) i spomen-dom Hasan Kafije Pruščaka u Pruscu (1998-2002). Svi navedeni objekti spoj su rijetkog osjećaja za sintezu stilova, prilagođenost podneblju i mentalitetu, konfiguraciji terena te namjeni. Ugljenov senzibilitet za fino razvedene volumene velikih dimenzija uz kombinaciju toplih i hladnih materijala rijedak je i u opusima mnogih svjetski razvikanih arhitekata. Ni jedan volumen i prostor velikoga mjerila ne djeluju hladno, prazno, otuđeno i promašeno, odnosno, predimenzionirano. Njegova drvena arhitektura i ljubav prema drvu kao dominantnom građevnom materijalu rezultat je duboko osviještene lokalne graditeljske tradicije te dalekih odjeka finske i japanske drvene arhitekture.

U opusu malo kojega arhitekta možemo vidjeti takvu plemenitu implementaciju ideje kroz materijal, i materijala u krajoliku.

Iva Körbler

Vijenac 263

263 - 1. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak