Vijenac 206

Časopisi, Maticahrvatska

Katarina Marić

Tragom tradicije

»Vrela«, glasilo Matice hrvatske Daruvar, godina IX, broj 17/18, prosinac 2001, Daruvar, glavna urednica Mirjana Jakčin Ivančić

Tragom tradicije

»Vrela«, glasilo Matice hrvatske Daruvar, godina IX, broj 17/18, prosinac 2001, Daruvar, glavna urednica Mirjana Jakčin Ivančić

Nakon dvogodišnje pauze, svjetlo dana ugledao je najnoviji dvobroj daruvarskog matičinog glasila, lista koji promiče znanost, kulturu i umjetnost — ponajprije vlastitoga kraja.

Donoseći brojne zanimljive sadržaje, naročito treba istaknuti uvođenje nove rubrike — Etnologije, koja u ovom broju donosi članak povjesničara i istraživača Vjenceslava Herouta — Od lana i konoplje do tkanine; ali i iznimno lijepu i dragocjenu rubriku Mirjane Jakčin Ivančić — Tragom starih razglednica, koja prikazuje kulturnu baštinu i predstavlja svojevrstan apel za njezino očuvanje.

Ističu se još i članci u rubrici Povijesna istraživanja — 135. obljetnica osnivanja daruvarske Djevojačke škole Vjenceslava Herouta, potom Huhnova litografija kupelji Daruvar Miroslava Sohra (koja predstavlja prve slike Daruvara, prije pojavljivanja fotografije), kao i Zabavni život u Daruvarskim toplicama u 19. i 20. stoljeću Mirjane Jakčin Ivančić; te iz rubrike Poznati Daruvarčani portret Milana Pavića, čuvenog majstora fotografije, koji je pripremio Karlo Blaha.

Obilježeno je i (tekstom i slikama) održavanje Dana kruha u Daruvaru prošle godine, kao i In memoriam Miroslavu Kuzli, jednom od utemeljitelja Matice hrvatske u Daruvaru, njenom dugogodišnjem predsjedniku te glavnom i odgovornom uredniku lista »Vrela«; ali i 40 godina osnutka Pedagoške akademije Pakrac, kao i 80. obljetnica Saveza Čeha u Hrvatskoj.

U rubrici Gospodarstvo Borivoj Lazić dao je presjek kroz dugogodišnji rad pčelarskoga društva Bagrem u Daruvaru, dok se u rubrici Zaštićena priroda govori o Arboretumu Lisičine, zaštićenom hortikulturnom spomeniku nedaleko od Voćina.

Katarina Marić

Vijenac 206

206 - 24. siječnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak