Vijenac 204

Znanost

Političke znanosti

Začeci europskoga ujedinjenja

Robert Schuman, Za Europu, prev. Jagoda Lukavac, bibl. Euroteka, izd. Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska, Zagreb, 2000.

Političke znanosti

Začeci europskoga ujedinjenja

Robert Schuman, Za Europu, prev. Jagoda Lukavac, bibl. Euroteka, izd. Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska, Zagreb, 2000.

Knjiga pod naslovom Za Europu (napisana 1963) zapravo je programatski koncept koji uspostavlja temelje današnjoj Europskoj uniji. Autor Robert Schuman, ministar vanjskih poslova Francuske u doba de Gaullea, odlaskom u mirovinu odlučuje napraviti sukus višegodišnjega djelovanja u politici i diplomaciji. Po vlastitu priznanju razne novinske članke, istupanja u parlamentu, konferencijske bilješke, bitne ideje skuplja u djelo pred nama ne u nekani da polemizira, nego da iskaže svoje nepokolebljivo uvjerenje i smjernice koje su odredile njegov politički život, a taj je u korist Europe, ujedinjene Europe. I prije, u prošlosti, bilo je inicijativa za objedinjavanjem Europe. Samo Rimsko Carstvo, zatim njemačka srednjovjekovna vizija uspostavljanja Svetoga Carstva, Napoleon, pa čak i Hitler. Sve te prijašnje inicijative pokušavale su ujediniti stari kontinent pod jednu upravu, ponekad čak uspijevajući, ali ne zadugo, i uvijek po diktatu sile i u želji za dominacijom jedne grupe, elite ili naroda. Schumanova vizija, kako je to vidljivo iz tekstova sakupljenih u knjizi, smjer ujediniti Europu na međusobnom konsenzusu zemalja partnerica koje imaju činiti europsko jedinstvo na osnovi dobrovoljnog pristanka i odricanja dijela vlastite u korist višeg dobra, ovdje je to zajednica. Vrijeme kada su članci nastali jesu pedesete godine dvadesetog stoljeća i početak šezdesetih, dakle, vrijeme hladnoratovske podjele, ideološke podjele kontinenta i nedavno završena krvavog rata koji nije ostavio ni jednu stranu u Europi neoštećenom. Zaista, u to doba promicati ideje pomirenja i oprosta na svim stranama iziskuje veliku hrabrost. Schuman je svjestan da je fašizam i nacionalsocijalizam poražen, ali da s druge strane prijeti drugi podjednako opasan oblik totalitarizma, sagledava realno situaciju i poduzima korake koji su ujedno i mogući. Godine 1950. svjedok je deklaraciji, koju možemo smatrati preddokumentom osnivanja Europske unije, koja postavlja ciljeve pred Francusku i tada tek podijeljenu Njemačku — do njezina ujedinjenja i današnjeg EU-a je dalek put — za ujedinjavanje proizvodnje ugljena i čelika između tih dviju stožernih zemalja Europe. Svjedoči potpisivanju Rimskoga ugovora 1957, temeljnog dokumenta europskog ujedinjavanja, opisuje englesku diplomatsku distancu kada je o europskim integracijama riječ.

U ta geostrateški olovna vremena postavljati temelje gospodarskoj, kulturnoj, političkoj, vojnoj, ekonomskoj, monetarnoj zajednici pojam vizionarski jedva da je dostatan da opiše razmjere hrabrosti takva načina mišljenja. Sve to vrijeme Schuman ne potire vlastito, nacionalno, koje već budi strahove od sasvim izvjesnog budućeg hrvatskog članstva u Uniji poradi naših prošlih negativnih iskustava, nego upravo potiče na novu kvalitetu osvješćivanja vlastitog. Zato bi Za Europu velikoga čovjeka i političara Roberta Schumana, ako ne posjedovati a ono svakako konzultirati trebali i misleći građani Hrvatske. Jer poziv na ukidanje prepreka, organizaciju suradnje, dezintoksikaciju povijesnih udžbenika, skidanje krivnje samo sa suparničke nacije jest proces koji nam svakako predstoji i koji neće biti ni lagan ni kratak, ali Schuman i njegovo životno djelo može nam zasigurno biti dokaz da je moguć.

Jordan Vujatović

Vijenac 204

204 - 27. prosinca 2001. | Arhiva

Klikni za povratak