Vijenac 198

Časopisi

Roland Šuman

Pravopis izvan znanosti

»Diskrepancija«, gl. ur. Kruno Kardov, studentski časopis za društveno-humanističke teme, br. 3, god. 2, Zagreb, 2001.

Pravopis izvan znanosti

»Diskrepancija«, gl. ur. Kruno Kardov, studentski časopis za društveno-humanističke teme, br. 3, god. 2, Zagreb, 2001.

U izdanju Kluba studenata sociologije »Diskrepancija«, dva puta godišnje u nakladi od sedamsto primjeraka izlazi istoimeni časopis. »Diskrepancija« objavljuje studentske radove s područja društvenih i humanističkih znanosti, prikaze i recenzije hrvatskih i stranih knjiga i časopisa, prikaze događaja (skupovi, predavanja, tribine...) te druge vrste priloga poput prijevoda, intervjua, bibliografija. Uz svaki rad pridodan je sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku koji ukazuje na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Časopis je u cijelosti dostupan na web stranicama URL: http://filozof.ffzg.hr/kssd/casopis/.

Novi broj donosi tekstove pristigle u uredništvo u prvoj polovici 2001. Uvodni rad Svena Marcelića osvrće se na polemike oko hrvatskoga pravopisa koje nisu utemeljene na znanstvenom sporu. Budući da je jezik kao institucija i simbol identifikacije osjetljiv na društvene utjecaje i nužno podložan promjeni (što hrvatski jezik svojim razvojem vrlo dobro pokazuje), pozivanja na neujednačenu hrvatsku pravopisnu tradiciju ukazuju na nedosljednost. Autoru se najprihvatljivijim rješenjem čini izrada pravopisa koji bi u najvećoj mjeri uvažavao rješenja prihvaćena u praksi.

Ines Čavar opisuje otpisivanje, unutarnji mentalni nesvjesni mehanizam kojim se ignorira ili umanjuje neki aspekt realnosti, i njemu komplementarne mehanizme pomoću kojih se onaj koji ispituje dovodi u ravnotežu.

U novom broju nalazimo i rad Vladimira Markovića, studenta beogradskog filozofskog fakulteta, koji se bavi nekim elementima ideologije organizacije — pokreta Otpor (izrasla iz studentskih gibanja kao najaktivnija snaga civilnog društva u Srbiji suprotstavljena Miloševićevu režimu) i kritizira neselektivan odnos iste prema povijesnim tradicijama. Ukazujući na ograničenja u procesu kreiranja identiteta balkanskoga civilnog društva, Marković ističe kako je nestankom Miloševića sa scene i Otpor izgubio razlog postojanja.

Uz još neke radove i prijevode o temi globalizacije i informacijskog društva, svakako valja izdvojiti veoma zanimljiv intervju s japanskim sociologom Toshiyom Uenom, koji je početkom travnja gostovao u Zagrebu održavši predavanja pod naslovom Urbana plemena.

Roland Šuman

Vijenac 198

198 - 4. listopada 2001. | Arhiva

Klikni za povratak