Vijenac 196

Glazba

Glazbena publicistika

Na granici mogućega

Dubravko Detoni, Predasi tišine, Glazbena knjižnica MH, Zagreb, 2001.

Glazbena publicistika

Na granici mogućega

Dubravko Detoni, Predasi tišine, Glazbena knjižnica MH, Zagreb, 2001.

Knjiga Predasi tišine Dubravka Detonija sastoji se od četiri dijela, u kojima autor predstavlja izbor tekstova iz programskih knjižica za koncerte iz razdoblja od 1968. do 1997. godine (I. i II. poglavlje, Nobilissime visione — ličnosti, pojave, djela i Predasi tišine — vlastite skladbe i projekti) te iznosi svoja sjećanja na okružja i događaje koji su ga formirali kao mladog pijanista i skladatelja i utjecali na njegov profesionalni razvoj (III. poglavlje, Vitae arber — moji učitelji i IV, Za Apostolskim stolom — susreti). Detoni kao glazbeni pisac nije nepoznat, a svoju literarnu vokaciju nikada nije krio.

Glazbenim komentarom počeo se baviti nakon zamolbe Antonija Janigra da za potrebe Zagrebačkih solista napiše nekoliko tekstova. Janigro je naime znao za Detonijevu dvojbu — glazba ili poezija. Da li je Detoni uspio ostvariti željenu fuziju između stručnog, objašnjavajućeg, esejističkog i poetskog, čime gotovo svaki njegov komentar obiluje (iako ne uvijek u istim količinama i omjerima i međuodnosima), presudit će svaki čitatelj ovisno o zanimanju, obrazovanju u sklonostima, no ono što je nepobitno jest postojanost Detonijeva intenziteta u pristupu glazbenom sadržaju i materiji, kao i neodustajanje od književnog izraza. Prvo i drugo poglavlje tako čitatelju u prvome redu pružaju autorov izbor (te su zapravo izvaci glazbenih komentara), kojim on napušta zadanost glazbenoga komentara i inaugurira svoj inicijalni, kreativni impuls. Njegova odluka, s druge strane, čitatelju oduzima mogućnost da autora upozna unutar širih i referentnijih parametara (vrijeme, mjesto, izvođači), i iako bi njihovo navođenje knjizi u svakom slučaju dale drukčiju formu, ne bi umanjile Detonijevu nakanu. (Taj je, čini mi se, ne nezanemariv dio, mogao biti riješen uredničkim zahvatom koji ne bi zadirao u autorovu želju.) Osim što, dakle, eksplicitno nastupa kao pisac, Detoni u prva dva poglavlja na taj način fokusira svoju, ali i čitateljevu pozornost na svoje duboke, vrlo jasne i, ipak one određujuće, skladateljske vertikale i postavke cjelovitosti vlastitoga djelovanja. To je možda i najvredniji dio knjige, jer svaki tekst (o svojim ili tuđim skladbama) donosi razmišljanje, sud i komentar koji nisu tek osvrt kolege po struci nego u nemaloj mjeri aktivni stvaralački diskurs, bilo protesta, afirmacije, pitanja ili odgovora.

S obzirom da je djelovanje Detonija, i kao skladatelja, pijanista, izvođača ili pisca, uvijek bilo isprepleteno, i javnosti uvijek predstavljano, i to ne s malim uvjerenjem i sigurnošću onoga koji se po naravi posla mora i želi nametnuti, svi tekstovi zapravo potvrđuju sve segmente autorova dugogodišnjeg svakovrsnoga glazbovanja. Treće i četvrto poglavlje koncipirana su i napisana sasvim drukčije. Ovdje možemo doista mnogo doznati o ljudima čiji su rad i život utjecali na oblikovanje svijeta glazbe u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća, i to posebice jer Detoni ne iznosi samo vlastite impresije, nego građu donosi u njezinu najvrednijem, dokumentarističkom obliku. Dragocjenost ovih memoara stoga ispunjava i mjesta nepostojeće stručne literature, a u dijelu u kojemu posebno govori o hrvatskim glazbenicima Detoni čuva i cjelokupno kulturno i društveno ozračje naše sredine. Predasi tišine nisu posljednja Detonijeva knjiga — sam autor kaže kako je dio građe za sljedeću već gotov, no možda će ostati zabilježena kao njegovo najkompaktnije ostvarenje, odnosno kao ishodište u kojemu će publika naći putokaze prema otkrivanju glazbe, vlastite okoline, ali i stvaralaštva Dubravka Detonija.

Dodi Komanov

Vijenac 196

196 - 6. rujna 2001. | Arhiva

Klikni za povratak