Vijenac 173

Znanost

Sveučilište u Zagrebu

Oprez pri privatizaciji

Na tiskovnoj konferenciji održanoj 12. 10. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu obavijestio je širu javnost o nizu aktivnosti Sveučilišta u proteklom razdoblju.

Sveučilište u Zagrebu

Oprez pri privatizaciji

Na tiskovnoj konferenciji održanoj 12. 10. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu obavijestio je širu javnost o nizu aktivnosti Sveučilišta u proteklom razdoblju.

Dogovoren je rad poslijediplomskog sveučilišnog stručnog studija — Europski studiji, koji su zajedno osnovali Universite Pantheon Assas i Sveučilište u Zagrebu. Napravljen je plakat s obavijestima o studiju, prijemni ispiti održat će se 15. i 16. studenog, a početak predavanja predviđen je za 27. studenoga. Održan je i sastanak s voditeljem ureda Tempus u Francuskoj, koji je na sastanku predstavio sustav visokoga školstva te je sugerirao, kako je naveo rektor Jeren, oprez pri određivanju udjela privatizacije dijela visokog školstva, koje se predviđa i prijedlogom nacrta novog Zakona o visokom školstvu u Republici Hrvatskoj.

Spomenute su i intenzivne pripreme za Konferenciju europskih sveučilišta koja će se održati u Dubrovniku u rujnu 2001. Svečanost Dies Academicus održat će se 3. studenog. Tradicionalna manifestacija euharistijskog slavlja Veni Sancte Spiritus koju će predvoditi nadbiskup zagrebački Josip Bozanić i kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, posvećena 332. akademskoj godini (2000/2001) održat će se 17. listopada u zagrebačkoj prvostolnici.

Na tiskovnoj konferenciji spomenuta je rezolucija Nezavisnog sindikata znanosti o iznimno teškoj situaciji na Muzičkoj akademiji, kojom se izričito zahtijeva da Vlada RH kao odgovorna za stanje radnih uvjeta u javnim službama neodgodivo riješi problem radnog prostora za Muzičku akademiju.

Dodijeljena je nagrada »Egona Matijevića« predviđena za mlade istraživače na polju fizikalne kemije za ovu godinu. Ove godine nagradu je dobila Nađa Došlić za prinos razumijevanju dinamike elementarnih kemijskih procesa. Prehrambeno-biotehnološki fakultet dodijelio je ovogodišnju nagradu Fran BošnjakovićVladimiru Mariću, redovitom profesoru PBF-a, za izniman prinos znanstvenom radu Sveučilišta.

Davorin Stipić

Vijenac 173

173 - 19. listopada 2000. | Arhiva

Klikni za povratak