Vijenac 166

Matica hrvatska

Vijesti

Prva sjednica nove Uprave Matice hrvatske

Prva sjednica nove Uprave Matice hrvatske

Dana 28. lipnja održana je u Matici hrvatskoj prva sjednica nove Uprave. U uvodu je predsjednik Matice hrvatske, akademik Josip Bratulić, govorio o viziji Matice nakon nedavno održane skupštine. Matica hrvatska uvijek je težila promjenama na bolje, kako za samu Maticu, tako i za cijelu hrvatsku kulturnu javnost. Temelj nove Matice trebala bi biti kulturna djelatnost odlobođena političkog utjecaja, na što ju je podsjećalo povijesno iskustvo, istaknuo je Bratulić.

Nakon konstituiranja novog Upravnog odbora Matice hrvatske u koji je ušlo 26 članova, Nadzornog odbora sa pet članova te Časnog suda s istim brojem članova, počela je rasprava o programu rada Matice. Među problemima koje danas Matica ima svakako se izdvajaju oni financijske naravi, kao i u većini kulturnih institucija u Hrvatskoj. Kao najstariju instituciju takve vrste u zemlji, s ukupno 8274 članova, Maticu uz svekoliku kulturnu afirmaciju najviše odlikuje izdavačka djelatnost te sto i jedna Matičina udruga u Hrvatskoj, četrnaest u Bosni i Hercegovini te dvadeset i jedna diljem svijeta. Istaknuta je tom prigodom potreba za što tješnjom suradnjom među udrugama te udruga sa središnjicom, ali i godišnjim okupljanjima udruga u Zagrebu. Učestala su bila pitanja oko dvojnoga članstva, koje su neki članovi Uprave proglasili anakronim pa je kao zadaća za sljedeće razdoblje postavljeno definiranje Matice u odnosu na članove te reorganiziranje pravila Matice, pitanje distribucije brojnih Matičinih izdanja i usklađivanje rada s obzirom na nove zakone koji se tiču Matice.

Na sjednici je još bilo govora o obilježavanju desete godišnjice obnove rada Matice hrvatske te o razradi događaja u vremenu zabrane djelovanja Matice. Istaknuta je nužnost objavljivanja spomenknjige o Matičinoj povijesti.

Marko Kružić

Vijenac 166

166 - 13. srpnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak