Vijenac 166

Likovnost

Izložba

Kipovi, diskretna djeca vremena

Napetosti, Prostorno pružanje, Uzastopnosti, Mali salon Moderne galerije, Rijeka, od 16. do 29. lipnja 2000.

Izložba

Kipovi, diskretna djeca vremena

Napetosti, Prostorno pružanje, Uzastopnosti, Mali salon Moderne galerije, Rijeka, od 16. do 29. lipnja 2000.

U skladu s duhovnom i umjetničkom klimom postmoderne i eklekticizma kiparstvo Petra Barišića stvoreno u devedesetima nudi novo čitanje modernizma. Izmirujući sve prostorne i vremenske distance i opozicije, ono na svjetlo dana izvlači podatke iz starijih povijesnih geometrijskih pojava konstruktivističkoga kiparstva visokog modernizma, i to u široku rasponu od kubističkih eksperimenata, preko konstruktivizma s početka 20. stoljeća, novije američke geometrijske apstrakcije, op-arta, neoplasticizma, pa sve do neogea osamdesetih, njihovih umjetničkih konstanti i kodova i referira se na njih. S umjetnosti svih tih razdoblja vodi dijalog, pri čemu nastaju zanimljivi, uspješni, efektni, atraktivni, dimenzijama najčešće monumentalni i jedinstveni pokušaji redefinicije geometrijskog nasljeđa. Na činjenice koje priziva iz povijesti umjetnosti prethodnih desetljeća kipar taloži svoja saznanja, plastička iskustva i praksu, pa staru, povijesnu bagažu ukalupljuje u novu, bitno drukčiju situaciju, uvjetovanu suvremenim likovnim kretanjima i današnjim duhovnim kontekstom.

Ontološki status skulpture

Na izložbi koja je od 16. do 29. lipnja trajala u Malom salonu riječke Moderne galerije postavio je tri recentna objekta-reljefa i tri skulpture iz 1999. (Napetosti, Prostorno pružanje i Uzastopnosti) još apstraktnije i geometriziranije orijentacije. Tu ga, čini se, zaokuplja pitanje sadašnjega ontološkog statusa skulpture: što ona kao takva, kao autonomna plastička činjenica — bez upletanja sa strane koja mogu stizati iz rečene povijesne bagaže i sjećanja na položaj skulpture u povijesti modernizma, bez potpore simbolike, semantike, ideologije... — danas jest. Geometrijska apstrakcija, drži Barišić, entitet je za sebe, autonomni likovni jezik, pa njegove skulpture svjedoče o odsutnosti svake referencijalnosti i ne označavaju ništa izvan svoje nazočnosti, izvan vlastite realnosti. Stoga je iz njih odagnano sve ikoničko, predstavljačko i svaka moguća asocijativna veza s predmetnim svijetom. Skulptura je za nj samooznačavajuća plastička činjenica koja očituje i otkriva tek proces i logiku svog nastajanja, gdje u prvi plan izbija njezina fizička građa, sa svojim gradbenim načelom i ekspresivnošću materije od koje je ostvarena. Pozivajući se na duhovni više nego na oblikovni primjer povijesne avangarde, Barišić — autor koji svome radu pristupa s najvećom rigoroznošću, samoodgovornošću, samoreflektivnošću, s poznavanjem i razumijevanjem bliže i dalje povijesti umjetnosti, ali i umjetničke proizvodnje vlastita vremena — želi istaknuti da je današnjem umjetniku, u kaotičnim povijesnim okolnostima, čvršće duhovno i svako drugo utočište nemoguće tražiti u velikim povijesnim utopijskim pričama, avanturama i idealima, poput onih u koje su vjerovali nestori konstruktivne umjetnosti prve polovice 20. stoljeća i drugih, često do isključivosti militantnih pokreta, koji su uz to jedino za sebe svojatali karizmu avangarde. Bespogovorno stroge forme geometrijske apstrakcije prve polovice 20. stoljeća — one velikih pionira konstruktivizma, neoplasticizma i suprematizma — često racionalno strukturirane, nerijetko i na preciznim matematičkim i numeričkim proračunima, i reducirane do konstrukcijskoga kostura — bile su vezane uz filozofska, mistička i metafizička učenja, pa i uz antropozofske i teozofske doktrine i težnje za kojima su se povodili ti autori i ispunjene izrazitom spiritualnošću, ali su u svojoj ukupnosti duhovno nasljeđe idealizma, očitovanja snova umjetnika o mogućnostima izgradnje nekoga novog, savršenijeg svijeta, svijeta bliže ili dalje budućnosti.

Utopijska vizija

Barišićeve recentne skulpture poručuju da je doba utopijske vizije umjetnika kako će upravo umjetnost pomoći da se — sintezom znanosti, tehnologije i umjetnosti — izgradi sređeniji i za čovjeka optimalniji, prihvatljiviji svijet, da se radikalnije preobraze duhovna i fizička okolina postojanja, nepovratno iza nas, da je čak i mit o progresu i lingvističkom darvinizmu potpuno iscrpljen, da se ne da oživiti ni posredovanjem sofisticiranih tehnologija kojima raspolaže današnjica. Njegov je rukopis rasterećen svih tih teških zadaća, obvezujućih, pritiskujućih i neizdrživih postulata kojima su se bili opteretili pioniri geometrijske apstrakcije, skulptura kakvu on danas stvara, dakle, na sebe nipošto ne preuzima te utopističke zadaće; ona je sada tek više ili manje dekorativna tvorevina, ispunjena individualnom i personaliziranom osjećajnošću, organizirana i vođena živom likovnom mišlju i ostvarena marljivim radom. Geometrijska apstrakcija — nekad aktualna i predvodnička, danas retroaktualna morfologija — za Barišića je samo jedna od mogućih umjetničkih solucija, samo jedan od mogućih jezika u babilonskom tornju suvremene umjetnosti, naravno bez ikakve supremacije nad drugim jezicima, ali jednako tako i s istim pravima opstanka kao i svi ostali. On je — umjesto uz utopističku doksu — vezan više uz ludičku i relaksirajuću funkciju umjetnosti, njegove su spoznaje prije intuitivne nego egzaktne, a njegova postignuća u većoj su mjeri posljedica zanosa igre nego metodičkih istraživanja.

Prevaga imaginacije

Ukupnošću svojih recentnih napora Barišić dokazuje da je današnja geometrija entitet po sebi i, što je još važnije, da u formalnom pogledu strogoj umjetnosti, u kakvoj se oglašava, imaginacija u krajnjoj konzekvenciji odnosi prevagu nad svim sustavskim i sustavnim razradama i da njegov novi opus nastaje na temelju nove osjećajnosti za konstruktivističke fenomene i nove plastičke intuicije i akromatske konfiguracije. Skulpture su mu ozbiljni, strogi radovi, u metijerskom smislu artefakti visoke izvedbene perfekcije. Struktura im je kompjutorski precizno geometrizirana: od jednostavnih elemenata kipar stvara rafinirane plastičke i monokromne sustave. U savršenoj tehničkoj izvedbi nisu oslobođene estetske artificijelnosti ni estetičnosti, pa ni dekorativnosti, ali sve su te odlike Barišićeva rukopisa ostvarene s visokom dozom ukusa i likovnoga poštenja.

One se, zamišljene da budu u otvorenom prostoru, u hi-tech okolini, primjerice u blizini nove zgrade zagrebačke Nacionalne i sveučilišne knjižnice, kao djeca svoga vremena, pretvaraju u svojevrstan diskretni metajezik, u komentar današnje sudbine — iz pozicije relaksirana postmodernizma — iluzija ideologije modernizma, neoplasticizma i konstruktivizma te, kako piše Zdenko Rus, implicite pripadaju suvremenoj umjetnosti koja »sustavno i minuciozno razlaže, rastvara, relativizira i dekonstruira korpus jakih, čvrstih, dogmatskih modela modernizma, avangarde i neoavangarde, njihov utopijski projekt«.

Izložba svjedoči da je Barišić naš najvažniji kipar srednjeg naraštaja, ali i vjeru toga autora iznimne stvaralačke energije i širokih duhovnih i spoznajnih interesa da put kojim je davno zakoračio nije završen i da problemi koji ga zaokupljaju nisu iscrpljeni.

Ivica Župan

Vijenac 166

166 - 13. srpnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak