Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću - najave

Predstavljanje knjige Pavla Rittera Vitezovića DVA STOLJEĆA UPLAKANE HRVATSKE/ PLORANTIS CROATIAE SAECULA DUO

Četvrtak, 25. lipnja 2020. u 19 sati, Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću, Ulica A. Stepinca 1.

Matica hrvatska tiskala je 2019. kritičko izdanje Vitezovićeva djela
Plorantis Croatiae saecula duo
Dva stoljeća uplakane Hrvatske

Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću, Ulica A. Stepinca 1
poziva vas na predstavljanje u četvrtak, 25. lipnja 2020. u 19 sati

o knjizi će govoriti recenzentica
Lahorka Plejić Poje
stihove će čitati prevoditeljica
Zrinka Blažević

Srdačno ste pozvani, veselimo se vašem dolasku!

»Ovim uzorno priređenim kritičkim izdanjem latinskoga teksta i doista kvalitetnim prijevodom Vitezovićeva djela konačno je popunjena nemala praznina u hrvatskoj književnoj povijesti. Premda vrlo zanimljiv po svojim sadržajnim, kompozicijskim, stilskim i estetskim obilježjima, Vitezovićev ep niti je adekvatno vrednovan, niti je pozicioniran u kontekst hrvatske ranonovovjekovne književnosti, niti je interpretiran. To važno djelo, koje je imalo važnu ulogu i u oblikovanju nacionalnog identiteta, sada je dostupno i struci, a jednako tako i zainteresiranim čitateljima izvan užih krugova.

Kada se dakle uzmu u obzir važnost Vitezovićeva djela za povijest hrvatske književnosti, njegova marginaliziranost i teška dostupnost s jedne strane, te vješt i pjesnički uspio prijevod  s druge strane, jasno je da je riječ o vrijednom nakaldničkom projektu« (Josip Bratulić).

 ♦   ♦   ♦   ♦   ♦

»Iako je Uplakana Hrvatska u povijesti hrvatske književnosti velikim dijelom ostala neprepoznata i književnopovijesno neobrađena sve do današnjega dana, nadamo se da će kritičko izdanje ispraviti očitu recepcijsku nepravdu koju je doživjelo ovo djelo, i to u prvome redu zbog činjenice da je napisa­no latinskim stihovima. Zahvaljujući neobičnoj, ali pomno osmišljenoj žan­rovskoj formi, kronografsko-filozofskomu sadržaju te iznimnim estetskim vrijednostima, vjerujemo da će u prijevodu na hrvatski jezik Uplakana Hr­vatska napokon steći mjesto u nacionalnome književnom kanonu koje ned­vojbeno zavrjeđuje« (Zrinka Blažević).

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva