Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću - knjige

MOLITVENIK HRVATSKIH PJESNIKA

(Florilegij)

Urednica: Tuga Tarle

Vijenac molitava hrvatskih pjesnika nije antologija. On nije antologija religijskog ili duhovnog pjesništva. Izbor pjesnika i molitava zadan je ovdje već samim naslovom. U tom smislu on je autorski i tematski. Utoliko, ovaj se vijenac ne ograničava samo na pjesnike "kršćanskog nadahnuća" u hrvatskom književnom korpusu. On je jednostavno pokušaj da se čitateljima na jednom mjestu podastre "bogoljubni", "bogoiskateljski" i "bogohulni" kontinuitet hrvatskog pjesništva. Vijenac molitava hrvatskih pjesnika u stanovitu je smislu, revalorizacijski.

Iz predgovora priređivača Josipa Brkića

Izbor i proslov: Josip Brkić
Pogovor: Vjekoslav Boban

MOLITVENIK HRVATSKIH PJESNIKA

Arhiva

Klikni za povratak