Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću - izvješća

Obilježavanje DANA HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA

OMH u Zaprešiću 22. veljače obilježio je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva izložbom i izlaganjem koje su održali Mirna Lipovac, tajnica Društva prijatelja glagoljice, i predsjednik DPG Darko Žubrinić. Izlaganje je održano uz inovativnu uporabu lako prenosivih panoa. Svaki predstavlja jednu glagoljičnu znamenitost i sadrži naziv, sliku ili izabrani dio ako se radi o rukopisu ili knjizi s više listova te kratko tumačenje. Prvo je Darko Žubrinić predstavio Bašćansku ploču, koristeći se starom fotografijom, iz koje je vidljivo kako s vremenom i ono što je upisano u kamen polako blijedi i nestaje.

 

 


Mirna Lipovac

Zato je itekako važno brižno čuvati spomenike i svjedočanstva naše starine. Izlagači su u vrlo dinamičnu ritmu, govoreći naizmjence, zanimljivo i informativno, predstavili i ostale panoe. Većina prisutnih bila je iznenađena saznanjem koliko je različitih područja pokrivala uporaba glagoljice. Obično se drži da ona pripada „u sakristiju”, tj. da se koristila za crkvene, odnosno liturgijske potrebe. Tu je doista impozantna količina sačuvanih baštinskih dokumenata nastalih tijekom cijeloga tisućljeća jer su se misali i oficiji pisali i tiskali glagoljicom sve do 20. st., baš kao što su glagoljicom pisane bratovštinske knjige. Ali njome su također pisane gospodarske knjige plemićkih kuća, statuti gradova, općina i raznih cehova (Vinodolski zakonik), zapisi o međama i posjedovanju kakav je, na primjer, Istarski razvod. S posebnim ganućem Darko Žubrinić govorio je o glagoljičkom zapisu sigetske zakletve Nikole Šubića Zrinskoga, kako ju je zabilježio Franjo Črnko, a čuva se u Beču. (Anka Ivanjek)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva