Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Božo Došen

Župa Radošinovac i radošinovačko rodoslovlje

Knjiga Bože Došena, višegodišnjeg proučavatelja povijesti naselja u zadarskoj i biogradskoj okolici, ima 310 stranica unutar kojih je sadržano oko 100 bilježaka, kao i brojni tabelarni prilozi, rodoslovna stabla pojedinih obitelji, zasebni prilozi te odgovarajući broj prikladnih ilustracija. Izradba knjige zasnovana je na uporabi postojećih saznanja iz historiografije i drugih humanističkih znanstvenih disciplina, a rabljeno je i izvorno arhivsko gradivo (matične knjige, katastarski popisi), ponajprije iz Državnog arhiva u Zadru i Arhiva Zadarske nadbiskupije.


Ova je knjiga primjer samostalnog pregnuća jednog autora koji o svojem zavičaju, svojoj župi i naselju, teži načiniti zaokruženo monografsko djelo. Iako je djelo moglo biti koncipirano i nešto drukčije kako bi se izbjegla ponavljanja, na ovom mjestu su obrađene sve relevantne teme, a sam genealoški prikaz dobar je primjer na koji način je potrebno pristupati sličnoj problematici. Uzevši u obzir sve navedeno, ponajprije trud, vrijeme i samoprijegor autora da istraživačkim radom i raščlambom pronađenog načini monografiju važnu za jedno od malenih, ali značenjem vrijednih naselja u zaleđu Biograda, svakako moramo pohvaliti izdavača koji je nemalo pridonio objavljivanju knjige. Također je neupitno da će monografija pronaći svoj put do čitateljstva vezanog za Radošinovac kako onih koji i danas ondje obitavaju tako i onih koje je splet sudbine i okolnosti odnio u druge dijelove Hrvatske, Europe, ali i na druge kontinente. Ovo djelo je namijenjeno ponajprije svima njima. (Lovorka Čoralić)

Autori

Župa Radošinovac i radošinovačko rodoslovlje

Arhiva

Klikni za povratak