Ogranak Matice hrvatske u Zadru - časopisi

ZADARSKA SMOTRA 1-3/2019.

Časopis za kulturu, znanost i umjetnost

Glavni i odgovorni urednik: Josip Lisac

Trobroj časopisa Zadarska smotra za 2019. donosi velik broj priloga u deset rubrika. Naglasak je na obljetnicima, pa se tako slavi praizvedba Zoranićevih Planina, 200 godišnjica Vatroslava Lisinskog, život i djelo Bogoslava Šuleka, 150 godina od pokretanja Vijenca, i 100 godina od rođenja generala Janka Bobetka. Uz novosti iz poezije, proze, prijevoda i eseja, jedna od tema trobroja je i Boka Kotorska o čijoj se prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao i kulturnom planu detaljno raspravlja u trinaest priloga. U rubrici Studije, rasprave, eseji Josip Lisac piše tekstove "Jezikoslovlje u Matici hrvatskoj u posljednjih pedesetak godina" i "Grgur Čevapović i Dragutin Boranić", dok Ivan Bošković piše o esejima Bogdana Radice. U rubrici In memoriam posvećeni su tekstovi Eduardu Peričiću, Fedori Ferluga Petronio, Oliveru Dragojeviću i dr. Osvrti i prikazi nude prikaze novijih ostvarenja hrvatskog izdavaštva.

Sadržaj

Uredništvo: Josip Lisac, Valter Tomas, Ante Uglešić, Adnan Čirgić, Helena Dragić, Zvjezdan Strika

ZADARSKA SMOTRA 1-3/2019.

Arhiva

Klikni za povratak