Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Luko Paljetak

Nakupine

Znameniti hrvatski pjesnik Luko Paljetak čiji je književni rad već uvelike prepoznat kao kanonsko mjesto suvremene hrvatske književnosti pojavljuje se s pjesničkom zbirkom Nakupine. Mudrac stihovanog jezika, meštar nove sonetarije u svojem neomanirističkom ruhu ispisuje i ovu knjigu.
S obzirom na veliki broj pjesničkih knjiga koje je napisao, moguće je razgledati neomanirističku fakturu s više razina. Davna potraga za pjesničkim oblikom urodila je potragom za sadržajem i za svojevrsnim smirajem teksta i svijeta u trenutku kad je manirizam postao stalno obilježje ove vrlo složene i razgranate poetike.
Naslov zbirke signalizira dva međusobno povezana očišta; prvo bi se moglo ticati samog pjesništva i njegove poetike, a drugo života kao njegova korelata. Nakupine bi predstavljale skrovita ležišta mekih ruda koje su zakopane ispod vidljive linije literature i života. Ona, dakako, predstavljaju hodnike kojima se stvarni čovjek i tekstualni subjekt kreću, ali i moćne gomilice koje povremeno eksplodiraju u entropijsku raspršivost literarnih i empirijskih signala. Kako se postaviti prema tome? Mišljenjem, pisanjem, življenjem? Svim troje... I mudrim uputstvom autora na posljednjoj jednostišnoj i najefektnijoj pjesmi u zbirci:
Nakupine smo, tako nastao naš je svijet.
- Tim Lemac, recenzija

Autori

Nakupine

Arhiva

Klikni za povratak