Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Roman Segarić

Leksikon zadarskih laureata

Prošlost dodjeljivanja javnih priznanja općine Zadar, grada Zadra I Zadarske županije

Urednik: Josip Faričić

Leksikon zadarskih laureata Romana Segarića sveobuhvatan je leksikografski priručnik u kojemu je dan pregled dodjeljivanja javnih priznanja i dobitnika tih priznanja koja su dodjeljivali Skupština Općine Zadar, Gradsko vijeće Grada Zadra i Županijska skupština Zadarsko-kninske odnosno Zadarske županije. Uz uvodne tekstove u kojima su razmotreni društveni konteksti razvoja Zadra i zadarske regije, ustroj predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave od 1964. godine, kao i povijesni pregled dodjeljivanja javnih priznanja, središnji dio knjige čine natuknice o laureatima, pojedincima i pravnim osobama (tvrtkama, ustanovama, udrugama i dr.), koji su u danim trenucima prepoznati kao oni koji su svojim ostvarenjima i svojom požrtvovnosti značajno pridonijeli izgradnji društvene i gospodarske zajednice u Zadru i zadarskoj regiji.

U posebnom poglavlju dana je kvantitativna i kvalitativna analiza dodijeljenih javnih priznanja iz koje se može doznati društvena i ekonomska struktura laureata te prostorni raspored laureata s obzirom na mjesto iz kojega dolaze ili u kojemu su ostvarili djela za koja su nagrađeni. Autor je u posebnom poglavlju dao pregled svih čelnika Skupštine Općine Zadar, Grada Zadra, Gradskog vijeća Grada Zadra, Zadarsko-kninske i Zadarske županije te Županijske skupštine Zadarsko-kninske i Zadarske županije. Svi su oni imali aktivnu ulogu u donošenju odluka o javnim priznanjima zadarskim laureatima, a zatim su ta priznanja i dodjeljivali nagrađenim pojedincima i predstavnicima nagrađenih pravnih osoba.

Ova je knjiga spomenik vremenu i ljudima koji su umnogome obilježili suvremeni naraštaj Zadra i Zadarske županije. Među zadarskim laureatima mnogo je onih koji nisu samo ponos Zadra već i cijele Hrvatske. To je i logično s obzirom na gospodarsko, kulturno, znanstveno i sportsko značenje Zadra u našoj domovini.

Iz predgovora

„Leksikon zadarskih laureata“ dobitnik je Zlatne povelje Matice hrvatske.

Leksikon zadarskih laureata

Arhiva

Klikni za povratak