Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Božo Došen

Leksikon biogradskih laureata

te prošlosti dodjeljivanja javnih priznanja Općine Biograd, Grada Biograda i Zadarske županije s pregledom povijesti Grada Biograda rukovodstva kotara, općine i grada

Urednik: Ivica Vigato

Iz predgovora urednika

Leksikon Bože Došena priručnik je u kojem je dan pregled dodjeljivanja javnih priznanja Skupštine Općine i Gradskog vijeća Biograda te Skupštine Zadarske županije. Dodjeljivanje nagrada Skupštine Općine i Grada Biograda obavljano je od 1972. do 2020. godine s prekidima tijekom Domovinskog rata onim osobama i kolektivima koji su u danom trenutku prepoznati kao doprinositelji izgradnje društveno-kulturnog, gospodarskog i športskog razvoja Biograda i njegova kraja.

Autor je prikupio i obradio podatke iz različitih izvora potkrepljujući ih na temelju brojnih argumenata, a čitatelju je omogućio upoznavanje raznih tema upućujući ga na dodatne izvore. Autor se upustio u posao koji po mnogočemu zahtijeva ozbiljan i naporan

Zbog složenosti građe koju je obradio autor Leksikona, moguće su eventualne pogreške koje nosi ovaj posao, a u koji se upustio dugogodišnji kroničar kulturnih zbivanja ovoga kraja.

U tekstu se nalaze brojne tablice i grafički prikazi koji upotpunjuju sadržaj ovog vrijednog materijala. Preuzete fotografije iz raznih dnevnih i tjednih tiskovina dragocjen su materijal iako ima i onih lošije kvalitete.

Leksikon je spomenik pojedincima i udrugama u Biogradu i biogradskom kraju. Među brojnim nagrađenim osobama i udrugama koje su, živeći i djelujući u biogradskom kraju, zaslužile nagradu bilo je i onih koji su iz različitih pobuda predlagani za neka priznanja. Teško je o tome sada donositi sudove, premda i autor upozorava na takve slučajeve. Zasigurno je bilo vrijednih pojedinaca i udruga koji se zbog političkih opredjeljenja nisu našli među laureatima, a to su svojim radom i doprinosom lokalnoj zajednici zaslužili. Takvi danas uspravno hodaju sredinom u kojoj žive. Međutim, autoru ove knjige nije bio cilj prosuđivati motive i način dodjele nagrade, nego istražiti i sustavno prezentirati nagrađene. Pisac ovoga leksikona pregledno je obradio sakupljene podatke, razvrstavajući ih u tablice ili ih je iznosio kronološki. Tako ih je učinio pristupačnim ne samo znanstvenicima za svoja istraživanja već i svim radoznalim čitateljima kojima će omogućiti da doznaju neki novi podatak ili da se podsjete na one koje su zaboravili.

- Ivica Vigato

Recenzenti: Zlatko Begonja, Radomir Jurić

Autori

Leksikon biogradskih laureata

Arhiva

Klikni za povratak