Ogranak Matice hrvatske u Zadru - knjige

Josip Stipanov

KOMUNIKACIJA I DRUŠTVO OD POČETAKA DO DANAS

Iz Predgovora

Postupno su i gotovo sustavno u tijeku povijesti sredstva, mediji komunikacije, informacijske tehnologije, "ustrajno" i uspješno "smanjivali", "sužavali" prostor i vrijeme, dvije čovjekove bitne odrednice i svojevrsna (fizička) ograničenja te tako proširivali i produbljivali čovjekove komunikacijske mogućnosti kao nezaobilaznog i nezamjenjivog čimbenika funkcioniranja i razvoja pojedinca i društva te čovječanstva u cijelosti. 

Stoga se najprije u uvodnom poglavlju razmatra komunikacija kao takva, njezine bitne odrednice i osobine, njezine vrste te potom društvo, njegove osoine i bitne sastavnice. Potom u nastavku, razdijeljeno po poglavljima, slijedi povijesni prikaz razvoja komunikacije, komunikacijskih sredstava odnosno medija, komunikacijskih tehnologija te komunikacije kao društvenog procesa od pretpovijesti do današnjih dana. 

KOMUNIKACIJA I DRUŠTVO OD POČETAKA DO DANAS

Arhiva

Klikni za povratak