Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - najave

Sedmi natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu OMH u Vukovaru

Natječaj traje do 30. lipnja 2023. godine. Detalji u opisu.

Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru raspisuje

Sedmi natječaj za kraće književno djelo o 
Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu
 

Uvjeti:

 1. Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2023. godine.
 2. Prosudbeni će odbor odluku o dodjeli nagrada donijeti i objaviti na društvenim mrežama do 1. studenoga 2023. dok će svečana dodjela nagrada biti u okviru programa Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara 1991. godine – 16. studenoga 2023. godine.
 3. Prosudbeni će odbor dodijeliti prvu i drugu nagradu. Sve nagrade će biti u obliku plakete. Prvonagrađeni radovi bit će objavljeni u Vukovarskom zborniku. Autori sudjelovanjem u natječaju daju privolu za javnu objavu radova.
 4. Radovi ispisani računalom u tri primjerka te obvezatno na USB-sticku šalju se prosudbenom odboru na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Ulica Zmajeva 2, p.p. 51, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj“.
 5. Književnim djelom koje se natječe za nagradu smatra se 1 pjesma, 1 kratka priča ili 1 dramski tekst na temu Hrvatskoga domovinskog i obrambenog rata (opsega od 1 do najviše 2 autorska arka ili od 16 do 32 kartice teksta, svaka kartica 1.800 znakova uključujući i bjeline).
 6. Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na standardnom
  jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom.
 7. Prijavljeni radovi za natječaj ne smiju biti objavljeni ili
  nagrađivani prije natječaja.
 8. Poslani se rukopisi ne vraćaju.
 9. Radovi se potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i zaporka kojom su radovi označeni.
 10. Povjerenstvo za odabir najboljih radova čine Vesna Karaula, kao Predsjednica povjerenstva, te članovi: Darija Benakovič, Tanja Bjelobrajdić, Petar Elez i Tijana Pavliček.

U ime predsjedništva OMH u Vukovaru

Lidija Miletić
predsjednicaUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva