Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru - knjige

fra Gordan Propadalo

VUKOVAR KAKVOG VIDIM I DOŽIVLJAVAM

Djelo Vukovar kakvog vidim i doživljavam skup je osobnih svjedočanstava, doživljaja i razmišljanja iz Vukovara, koja je javno izrekao i sačuvao fra Gordan Propadalo dok je tamo obnašao dužnost gvardijana. Sam autor je o knjizi rekao slijedeće:

"(..)Kroz šest godina (2008. - 2014.) mog života i rada u Vukovaru, u raz­nim spomen-obilježjima i proslavama, imao sam dosta prigoda da javno istu­pim i kažem koju prigodnu riječ.
U ovoj zbirci skupljeno je nešto od onog izrečenog i napisanog, da se baš sve ne prepusti zaboravu. Takvim propustom posebno bi mi bilo žao za­kinuti Vukovar, imajući u vidu njegovo izuzetno značenje.
O Vukovaru, pod različitim vidovima, napisano je preko stotinu knjiga. Ovih nekoliko mojih sabranih ulomaka odražavaju moje osobno raspoloženje i rasuđivanje o značenju i poruci Vukovara. Kao takvi držim da bi mogli pri­donijeti cjelovitijoj slici o Vukovaru.(...)"

- Umjesto uvoda fra Gordana Propadala

Urednik: dr. sc. Dražen Živić; Pogovor: Nevenka Nekić

VUKOVAR KAKVOG VIDIM I DOŽIVLJAVAM

Arhiva

Klikni za povratak