Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima - najave

Koncert marijanskih pjesama u sklopu 19. dana Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Nedjelja 5. studenoga 2023. godine u 20 sati. Crkva sv. Vinka Pallottija, Vinkovci, Trg sv. Vinka Pallottija 1

19. Dani MH u županiji Vukovarsko-srijemskoj

OGRANAK MATICE HRVATSKE U VINKOVCIMA
________________________________________________________________________________

Čast nam je pozvati Vas na

KONCERT MARIJANSKIH PJESAMA
Ženskog vokalnog sastava „Lira“, Vinkovci

U Crkvi sv. Vinka Pallottija, Vinkovci, Trg sv. Vinka Pallottija 1
Nedjelja 5. studenoga 2023. godine, u 20 sati

P r o g r a m :

 • 1. Čuj nas, Majko Tradd. – Arr. za SSAA Igor Blažević
 • 2. Kraljice možna Tradd. – Kazivačica: Ana Ivančević, Gradina
                                             Tonski zapis M. Hadžihusejnović-Valašek
                                              Arr. za SSAA Igor Blažević
 • 3. Krasna ti zvjezdana kruna Glazba i tekst: Franjo Lužević
                                                 Kazivač: Anica Matajčić, Vukojevci Tonski zapis M. Hadžihusejnović-                                                           Valašek,
                                                 Arr. za SSA Igor Blažević
 • 4. Lijepa si, lijepa Tradd. – Arr. za SSA Igor Blažević
 • 5. Ljiljane bijeli Glazba i tekst: Anzelmo Canjuga; Arr. za SSA Igor Blažević
 • 6. Majci Glazba: Zlatko Ćosić,
                Stihovi: Ana s. Zorka Kojaković
                Arr. za SSAA Igor Blažević
 • 7. Majko draga, Djevo sveta Glazba i tekst: Dr. Jerko Gržinčić – Arr. za SSAA Igor Blažević
 • 8. O divna Djevice Tradd. Marijanska pj. – Arr. za SSA Igor Blažević
 • 9. O Marijo mila Glazba: Mirko Novak, Tekst: V. Rožman,
                             Arr. za SSA Igor Blažević
 • 10. O Marijo, Ti sjajna zornice Cithara octochorda g. 1701. – Arr. za SSA Igor Blažević
 • 11. O mila Majko nebeska Glazba i tekst: Ćiril Brajša – Arr. za SSA Igor Blažević
 • 12. Presveta Djevice Napjev: „Crkvena lira“ Fortunata Pintarića
                                    Tekst: F. Pintarić (1. i 2. strofa), Mirko Jurić 3. strofa
                                    Arr. za SSA Igor Blažević
 • 13. Zdravo Djevice Cithara octochorda g. 1757. – Arr. za SSAA Franjo Dugan 
 • 14. Zdravo Djevo Glazba i tekst: fra Petar Perica – Arr. za SSAA I. Blažević


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva