Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima - najave

Koncert Neve Begović

Srijedu 11. listopada 2023. u 19:00 sati Dvorana OMH u Vinkovcima Jurja Dalmatinca 22, Vinkovci.

Vinkovačka glazbena scena u organizaciji
Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima

poziva Vas na

XXIX. sezonu ciklusa

čija je gošća

NEVA BEGOVIĆ
violončelo

u

Srijedu 11. listopada 2023. u 19:00 sati
Dvorana OMH u Vinkovcima
Jurja Dalmatinca 22, Vinkovci

PROGRAM

R. Matz: Iz zbirke 11 capriccia za violončelo solo
Capriccio br. 1, Largo

G. Sollima: Alone

Z. Kodály: Sonata za violončelo solo op. 8
                        Allegro maestoso ma appassionato
Adagio
Allegro molto vivace

Neva Begović rođena je 25. travnja 1979. god. u Zagrebu. Diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Valtera Dešpalja. Dobitnica je Dekanove nagrade Muzičke akademije.

Usavršavala se na „Universität für Musik und darstellende Kunst“ u Grazu u razredu prof. Rudolfa Leopolda. Pohađala je majstorske kurseve u zemlji i inozemstvu koje su vodili znameniti pedagozi D. Grigorian, M. Steinküchler, D. Ferschtman, te članovi gudačkih kvarteta Amadeus, Alban Berg, Bartok, Janaček, Smetana i Praškog kvarteta.

Realizirala je brojne solističke nastupe: uz recitale nastupila je na međunarodnim festivalima mladih gudača „Strings only“ u više gradova Hrvatske, „Franjo Krežma“ u Osijeku i Cello-focus u Austriji. Kao solist nastupila je uz Zagrebačku filharmoniju (P. I. Čajkovski: Rokoko varijacije / HGZ i J. Brahms: Dvostruki koncert za violinu, violončelo i orkestar / Konc. Dvorana V. Lisinski) te uz Zagrebački komorni orkestar (A. Vivaldi i G. Sollima).

Suutemeljiteljica je gudačkog kvarteta Porin (osnovanog 1998. god.) s kojim intenzivno nastupa u domovini (Zadarske večeri, Osorske glazbene večeri, Festival Sv. Marka, Muzički bienalle, Dubrovačke ljetne igre i Lisinski subotom) i u inozemstvu (2000. god. u Hannoveru predstavlja Hrvatsku glazbu na Svjetskoj izložbi EXPO 2000, u Austriji (Salzburg Mozarteum), Sloveniji, Argentini, Italiji i Kanadi.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva