Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - najave

13. Matičin književni natječaj za kratku priču TUROPOLJSKA POCULICA

Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici raspisuje književni natječaj za proznu formu - kratka priča - pisanu kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim jezikom.


Natječaj traje od 25. rujna 2021. do 25. prosinca 2021. godine.
U natječaju mogu sudjelovati sve odrasle osobe s područja Republike Hrvatske sa svojim dosad neobjavljenim radom.

Kratka priča može sadržavati najviše četiri kartice teksta.

Rad treba poslati i u pisanom obliku poštom i elektroničkom poštom.
Kratku priču potrebno je umnožiti u tri istovjetna primjerka i na svakom naznačiti zaporku. Uz rad treba priložiti podatke koji sadrže: ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-adresu i zaporku kojom je označen. Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Natjecatelji moraju dostaviti svoj rad do 25. prosinca 2021. na adrese:
1) poštom: Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica,  Antuna Grahovara 10, 10408 Velika Mlaka (s naznakom za Matičin književni natječaj),
2) elektroničkom poštom: natjecaj.matica.gorica@gmail.com

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će po jedan najbolji rad na kajkavskom odnosno standardnom jeziku.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Ogranka i na lokalnim internetskim portalima (velikagorica.com, vgdanas.hr, cityportal.hr, kronikevg.hr, vgradu.hr).

Najbolji radovi i njihovi autori bit će predstavljeni u četvrtak, 31. ožujka 2022. godine u prikladnom prostoru u Velikoj Gorici, a u slučaju da to zbog javnozdravstvenih prilika neće biti moguće – online na web stranici Ogranka. Isto tako će biti objavljeni u časopisu Luč i lokalnim glasilima u Velikoj Gorici.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva