Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - najave

209. MATIČIN ČETVRTAK: Predavanje Damira Drvodelića
Stanje mladih stabloreda u Velikoj Gorici

Četvrtak, 10. svibnja 2018. u 19 sati u Muzeju Turopolja

Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici
poziva Vas na

209. MATIČIN ČETVRTAK
i
Predavanje Damira Drvodelića
Stanje mladih stabloreda u Velikoj Gorici

Srdačno Vas pozivamo na 209. Matičin četvrtak i predavanje dr.sc. Damira Drvodelića, iz Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu: Stanje mladih stabloreda u Velikoj Gorici, koji će se održati u četvrtak 10. svibnja u 19 sati u Muzeju Turopolja.

Na primjeru 15 mladih stabloreda na javnim zelenim površinama Grada Velike Gorice bit će prikazano njihovo sadašnje stanje s arborikulturnog gledišta.

Naglasak predavanja bit će na izboru kvalitetne sadnice, selekciji biljaka po načelima  "Prava vrsta na pravom mjestu", poželjnim karakteristikama kod selekcije urbanih stabala, nestručnoj njezi i održavanju (zaštita žilišta od samohodnih kosilica i rotoflakserica, zaštita debla od suncožara, oblikovanje krošanja mladih stabala po Costellu, navodnjavanje, prihrana, malčiranje, zaštita od biljnih bolesti i štetnika i dr.) Izvornim fotografijama će se prikazati pojedinačni primjeri nestručne njege i održavanja s ciljem edukacije i možebitnog popravljanja sadašnjeg stanja kako bi drvoredi ispunjavali svoju funkciju.

Pravilnim izborom vrste ili kultivara za određeno mjesto sadnje i stručnom brigom potrebno je formirati stabla u stabloredima koja će biti u stanju oduprijeti se globalnim klimatskim promjenama u bliskoj budućnosti a posebno snažnim i naglim promjenama urbane mikroklime. Stabloredi bi trebali biti otporni na ekstremne ekološke čimbenike (suša, poplave, snažni vjetar, sol, polucija tla i zraka, mokri snijeg i led i dr.), sigurni za ljude, pokretnu i nepokretnu imovinu, dobrog vitaliteta i zdravstvenog stanja te lijepog estetskog izgleda primjerenog dobi i vrsti/kultivaru.

Veselimo se Vašem dolasku!Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva