Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - najave

195. MATIČIN ČETVRTAK:
Predavanje Ivana Nađa TUROPOLJCI I OSMANSKO CARSTVO

Četvrtak 23. studenoga u 19 sati, u Muzeju Turopolja

Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici
poziva Vas na

195. MATIČIN ČETVRTAK:
Predavanje Ivana Nađa
TUROPOLJCI I OSMANSKO CARSTVO


Ferdo Quiqerez: Antemurale Christianitatis
fotografija preuzeta s: https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_Christianitatis#/media/File:Ferdo_Quiqerez,Predzi%C4%91e_kr%C5%A1%C4%87anstva.jpg

Srdačno Vas pozivamo na još jedan, 195. Matičin četvrtak, koji donosi predavanje Ivana Nađa Turopoljci i Osmansko carstvo, koji će se održati u četvrtak 23. studenoga u 19 sati, u Muzeju Turopolja.

Velika vojna sila Osmanskog carstva prinudila je hrvatsko-ugarsku  kraljevinu na preuređenje vojnoga ustroja osnivanjem banderija (op. „banderij“ – zastava, a „banderijalci“ - vojna postrojba pod zastavom).
Osim kraljevskoga i banskoga banderija, i svi zemljoposjednici (feudalci-predijalci) su bili obvezni na davanje banderija (pod zastavom feudalca) pa tako i Turopoljski banderij (pod zastavom Plemenite opčine Turopoljske).
Iz povijesti je poznato ali se malo ističe, da su u osvajačkom pohodu Osmanlije zaustavljene tek na granicama Turopolja, a u tome su zaslužni upravo banderiji. O Turopoljskom banderiju je objavljeno vrlo malo podataka („Povijest Turopolja“), prikupljenih uglavnom u Arhivu POT-a, ali se ne spominju banderiji plemića-predijalaca.
Ivan Nađ, član Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja bavi se istraživanjem povijesti župe Ščitarjevo, koja je kao i posjedi oko Turopolja (Plemenite Opčine Turopoljske) bila dio velikog Kaptolskog posjeda (darovnicom kralja Andrije II. iz 1211 godine).
Kaptolski posjed podijeljen u manje - predije su po kraljevoj preporuci uživali zaslužni plemići uz uvjet davanje daće (cenzusa) Kaptolu i vojne službe s vlastitim postrojbama (banderijima) u kojima su bili njihovi kmetovi ali i najamnici ( pa i slobodnjaci-Turopoljci).
O tim plemićima koji su imali posjede ali i kurije (kaštele) u ili okolici Turopolja, njihovim bitkama i zaslugama tema je ovog predavanja koje je pripremio Ivan Nađ, član Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja.

Veselimo se Vašem dolasku!Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva