Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - časopisi

ŠKRIJNA turopŏlska

Časopis na turopŏlskomu dijalektu

Glavni urednik: Stjepan Rendulić

Časopis ŠKRIJNA turopŏlska pokrenut je 2018. godine s ciljem promicanja turopoljskog dijalekta, kulture i ljudi koji djeluju unutar turopoljskog kulturno-književnog kruga. Kao relativno mlad časopis nije još u potpunosti izgradio svoju izdavačku politiku, ali za vjerovati je da će se to ubrzo promijeniti sa što većim prilivom novih suradnika i tekstova. Uredništvo časopisa trenutno prima tekstove na turopoljskom dijelaktu, ali jednako tako i na književnom jeziku.

Časopis je podijeljen na nekoliko temeljnih rubrika: Turopŏlski jêzek i običaji donosi znanstvene radove o turopljskom dijalektu i opise turopoljskih običaja,  Turopŏlski kniževni puti u kojima se obrađuje životni put turopoljskih književnika i Turopŏlskê pripovetkê i pesmê u kojima se objavljuju nova književna postignuća na turopoljskom dijalektu.

Sadržaj: DE JÊ KAJ (KAZALO)

Spelovnik (Uvodnik)

Slovo glovnoga urednika 
Riječ glavnoga urednika

Turopŏlski jêzek i običaji
Stjepan Rendulić: Turopoljski dijalekt - put do zaštićenog kulturnog dobra
Mijo Lončarić, Stipe Kekez: Turopoljski dijalekt
Stjepan Rendulić: Turopoljski dijalekt i govor Velike Mlake
Ivan Rožić: Turopoljski dijalekt i govor Buševca
Stjepan Šipušić: Božično vréme f Turopolu

Turopŏlski kniževni puti
Đurđa Parać: Dragutin Trumbetaš - Čovek teri je imal rada istinu

Turopŏlske pripovetkê i pesmê
Ana Plehinger: Kurilovečkê pripovetkê
Romana Rožić: Pjesma
Đurđa Parać: Kak jê baba pobedila vraga
Slavica Sarkotić: Klet
Željka Cvetković: Gore visoko, dole trdo!
Jelka Pavišić: Cieli život v škrijnice
Stjepan Vitez:  Nedopovedani Iva 

Živlejnski puti spisatelof (Životopisi autora)

Uredništvo: Ana Plehinger, Đurđa Parać, Stjepan Rendulić, Stjepan Šipušić

ŠKRIJNA turopŏlska

Arhiva

Klikni za povratak