Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici - izvješća

201. MATIČIN ČETVRTAK

Matičin četvrtak održan 8. ožujka zainteresiranima je ponudio povijesnu temu zanimljivog naziva Gradska elita zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku, o kojoj je govorio dr. sc. Bruno Škreblin iz Hrvatskog instituta za povijest. 

Zagrebački Gradec je od privilegija Bele IV. godine 1242. imao status slobodnog kraljevskog grada, čime je stekao visok stupanj autonomije u unutarnjem pravnom i političkom uređenju. Zlatnom su bulom tada propisane obveze građana te njihova prava, odnosno slobode, te im je ostavljen slobodan izbor njihovog čelnika, odnosno suca. Gradski sudac nalazio se na čelu gradske općine, a uz njega su izvršnu i sudsku vlast obnašali prisežnici i vijećnici. Na te su funkcije birani bogatiji i ugledniji građani i za njih općenito upotrebljava se naziv gradska ili urbana elita – napomenuo je Škreblin. Pripadnici gradske elite imali su sudsku i izvršnu vlast, donosili raznorazne propise, odlučivali u ime cijele gradske općine te kreirali gradsku politiku. U sklopu predavanja govorilo se i o formiranju gradske elite na srednjovjekovnom Gradecu te su se predstavili najpoznatiji njezini pripadnici od sredine 14. sve do kraja 15. stoljeća.  Pozornost je bila usmjerena i na značaj i ulogu žena, kao i na doprinos turopoljskog nižeg plemstva u formiranju gradske elite. (Ana Peternac Bučan)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva