Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu - najave

Natječaj za dodjelu književne nagrade KATARINA PATAČIĆ

Varaždinsko književno društvo i Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu objavili su XXII. natječaj za dodjelu književne nagrade 'Katarina Patačić'  za najbolju samostalnu knjigu na kajkavskom jeziku objavljenu u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Varaždinsko književno društvo utemeljilo je Književnu nagradu „Katarina Patačić” za najbolju samostalnu  knjigu na kajkavskom jeziku objavljenu u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Na XXII. natječaj za Književnu nagradu „Katarina Patačić” autori i nakladnici mogu predložiti knjige iz recentne književne produkcije koje su u cijelosti pisane kajkavskim jezikom,  a objavljene  između 1. siječnja i 31. prosinca 2021. godine.

Prijaviti se mogu zbirke pjesama, proznih radova i eseja, te romani i drame, kao i knjige kombiniranih ili graničnih književnih vrsta. U konkurenciju ne ulaze antologije, zbornici, prijevodi i sl.

Pisani prijedlog s podacima o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresa) i tri primjerka knjige treba dostaviti do 31. kolovoza 2022. na adresu:

Tugomir Orak
Leopolda Ebnera 17
(ZA NAGRADU „KATARINA PATAČIĆ”)
42000 VARAŽDIN

Molimo da knjige šaljete običnom poštanskom dostavom ili predate osobno g. Oraku (informacije:  g. Tugomir Orak, mob. 095 360 5779,  e-mail: tugomir.orak@gmail.com).

Knjige se ne vraćaju. Svakom autoru nagrada se može dodijeliti samo jednom. Književna nagrada se sastoji od plakete sa siluetom Katarine Patačić koju dodjeljuje Varaždinsko književno društvo i umjetničkog djela (slika) koju dodjeljuje Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu.
Odluku o dobitniku Književne nagrade „Katarina Patačić” donosi ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu: Ernest Fišer, Barica Pahić Grobenski, i Ivanka Kunić.

Odluka će biti objavljena u sredstvima javnog priopćavanja, a nagrada će se dodijeliti polovicom studenoga 2022. povodom Mjeseca hrvatske knjige.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva