Ogranak Matice hrvatske u Varaždinskim Toplicama - knjige

Ivana Posedi Nada Bulić

Neobjavljene drame Ivana Kukuljevića Sakcinskog knjiga I.

Glavni urednik: Damir Hrelja

Ime Ivana Kukuljevića Sakcinskog neodvojivo se veže uz početke profesionalizacije hrvatskoga kazališnog života. S time u vezi, u drami se napušta kajkavsko narječje, a afirmira se štokavsko kao novi dramsko-scenski jezik. Unatoč činjenici da je Juran i Sofija Kukuljevićeva najpoznatija drama, koja se dugo smatrala i njegovom prvom dramom. Istraživanjima je utvrđeno postojanje jednog ranijeg djela (Beg Bele). Imajući na umu to saznanje, autorice Nada Bulić i Ivana Posedi htjele su javnosti predočiti i ostala, do sada neobjavljena, Kukuljevićeva djela.

Većina tih neobjavljenih djela (drama) nalazi se u rukopisnom obliku u Državnom arhivu u Varaždinu u fondu obitelji Kukuljević, ali i u Arhivu HAZU. Prva knjiga ovih neobjavljenih drama, rezultat je suradnje s Državnim arhivom u Varaždinu, koji je ujedno i suizdavač uz Ogranak Matice hrvatske u Varaždinskim toplicama. Želja je autorica, da ovo izdanje bude od pomoći budućim istraživačima, ne samo Ivana Kukuljevića Sakcinskog, već i svima onima koji se interesiraju za dramu i kazališnu scenu 19. stoljeća. 

Neobjavljene drame Ivana Kukuljevića Sakcinskog dobitnica je Srebrne povelje Matice hrvatske 2019. godine.

Redakcijski odbor: Damir Hrelja, Nada Bulić, Ivana Posedi, Krunoslav Sudec, Karmen Levanić, Vida Pavliček, Ana Tuk.

Neobjavljene drame Ivana Kukuljevića Sakcinskog knjiga I.

Arhiva

Klikni za povratak