Ogranak Matice hrvatske u Stonu - izvješća

Knjiga SEBASTA GRAD SVETOGA VLAHA predstavljena u Bugarskoj

Dana  5. lipnja 2017. u Sofiji, u organizaciji AGBU-a (Armenian General Benevolent Union), te počasne predsjednice Sonie Avakian - Bedrossian za Bugarsku, u nazočnosti armenskoga veleposlanika i nazočnosti armenskoga metropolita Bugarske , koji je bio spriječen zbog boravka armenskog egzarha za Rusku federaciju i Novi nahičevan Ezre I., brata katolikosa  Garegina II, održano je predavanje i promocija knjige:  Sebasta grad svetoga Vlaha.
Predavanje i predstavljanje knjige u izdanju Ogranaka  Matice hrvatske u Stonu popraćeno je u armenskom tisku u Bugarskoj, te je o ovom događaju izvještena krovna udruga AGBU u Bruxellesu s njenim predsjednikom - savjetnikom EU-a za Kavkaz i Crno more Nicolasom  Tavitianom. Krovni predsjednik Nicholas Tavitian zaprimio je knjigu kao i armenski nadbiskup  Abgar Hovakimian (prelator za Kanadu). Na ovaj način izdanje Ogranka Ston dobilo je međunarodni značaj. Istu knjigu zaprimili su: katolikos AramI., nadbiskupi Nareg Alamazyan i Kegham Kaceterian, Hayr Barouyr Shernezian, Hayt tatul Anushyan, Hayr Boghos Serj Tinkjian, Hay Hrant - Tahanian Hovig, izdavačka armenska kuća Zham, izvještajna kuća katolikata Veliek Kuće Cilicije, Sjemenište Armenske Apostolske Crkve u Bekfayi u Libanonu, kao i krovna Matenadaran - armenska knjižnica i egzarh Rusije i Gornjeg Nahičevana  Ezra I.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva