Ogranak Matice hrvatske u Splitu - najave

Književni natječaj za Drugi festival zavičajne književnosti

Natječaj je otvoren od 30. ožujka do 30. svibnja. Detalji natječaja u tekstu

objavljuje

KNJIŽEVNI NATJEČAJ
za Drugi festival zavičajne književnosti

Cilj Festivala je poticanje i promicanje kvalitetnoga književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje štokavskog i čakavskog narječja, afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

• Na natječaj se mogu prijaviti autori koji tematski i jezično pokrivaju područje zavičajne književnosti Splitsko-dalmatinske županije.

• Budući da je povodom 500. godišnjice smrti europskog humanista i oca hrvatske književnosti Vlada Republike Hrvatske proglasila 2024. godinom Marka Marulića, posebno potičemo slanje radova koji su povezani s Marulićevim likom i djelom.

• Autori ne moraju biti članovi Matice hrvatske ni Društva hrvatskih književnika ili neke druge književne udruge.

• Na natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na štokavskom i čakavskom narječju hrvatskoga standardnog jezika.

• Autori poetskih radova na natječaj mogu poslati jednu zbirku pjesama, poemu ili ostale poetske oblike.

• Autori proznih radova na natječaj mogu poslati jedan prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, roman ili drugi prozni oblik).

• Autori dramskih tekstova na natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, napisan prema formalnim zahtjevima drame.

• Jedan autor može na natječaj poslati radove u sve tri kategorije.

• Radovi koji se šalju na natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni (tiskana i digitalna izdanja i mrežne objave – Facebook i dr.), a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata natječaja).

• Autori se ne mogu prijaviti na natječaj s istim radom za koji već dobivaju potporu države odnosno drugog tijela (ministarstva, županije, grada i dr.).

• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju natječaja.

• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, potpisani šifrom i ne vraćaju se autorima poslije vrjednovanja.

• Na natječaj se mogu prijaviti autori stariji od 15 godina, koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 10 eura.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ

• Radove je prema uputama u nastavku potrebno poslati poštom na adresu:

Ogranak Matice hrvatske u Splitu,
Marmontova ul. br. 1/II.,
21 000 Split.

Prijava (dostavljena u omotnici) treba sadržavati:

• Radove u 3 primjerka u tiskanom obliku potpisane isključivo šifrom, bez navođenja imena i drugih podataka autora, te na USB sticku.

• Prijavnicu s podatcima o autoru treba priložiti u posebnoj zatvorenoj omotnici s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječa ja i anonimnost autora prilikom donošenja odluka članova Povjerenstva). Prijavnicu za natječaj dostavljamo u privitku.

• Uz prijavnicu s podatcima o autoru potrebno je priložiti i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

• Autori koji na natječaj šalju radove u više kategorija (poezija/proza/drama) radove mogu poslati u istoj omotnici (po tri primjerka za svaku prijavljenu kategoriju) te pod istom šifrom.

• Prijava je dostavljena u roku i valjana je ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja nadnevka koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj natječaj te ukoliko je dostavljena u skladu s gore navedenim uvjetima.

• Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 10 eura potrebno je uplatiti na račun OMH u Splitu otvoren kod OTP banke, IBAN HR7424070001100584195 (u pozivu na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za Drugi festival zavičajne književnosti).

• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Festivala i propozicijama raspisanog književnog natječaja ne će biti uzete u razmatranje ili mogu biti naknadno izuzete iz odabira za Festival.

VREDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA FESTIVAL

• Po završetku natječaja, Prosudbeno povjerenstvo vrjednovat će pristigle radove koji će biti predstavljeni na Festivalu i tiskani u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Splitu i sunakladi ogranka s čijeg je područja odabrani autor.

• Rezultati natječaja bit će objavljeni po završetku rada Prosudbenog povjerenstva.

• Program Festivala bit će održan u Splitu na jesen 2024. godine, a točan datum bit će naknadno objavljen. Program će obuhvatiti nastup odabranih autora, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodatni prigodni program.

• Za dodatne informacije možete kontaktirati Ogranak Matice hrvatske u Splitu na e-mail maticahrvatska.st@gmail.com .

• Natječaj je otvoren od 30. ožujka do 30. svibnja 2024.

Ogranak Matice Hrvatske u Splitu želi vam mnogo uspjeha i književnoga nadahnuća.

Predsjednica OGRANKA MATICE HRVATSKE U SPLITU
Snježana ŠETKAUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva