Ogranak Matice hrvatske u Splitu - najave

Znanstveni skup HRVATSKI PRIRODOSLOVCI 31 - doprinos prirodoslovaca razvitku znanosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

25. studenoga 2022. u 10 sati, Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Ul. Ruđera Boškovića 33

Skup se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

10.00
Svečano otvaranje skupa

Predsjedaju: prof. dr. sc. Paula Durbešić i Snježana Šetka, dipl. nov.

10.20
dr. sc. Branko Hanžek i prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Nikola pl. Cindro, znameniti fizičar (1931. – 2001.)

10.40
mr. sc. Zvonko Pađan
Prirodno načelo ekonomičnosti ili štedljivosti u definiciji starohrvatskih crkvica šestolisnog tipa na splitskom području

11.00
prof. dr. sc. Darko Veljan
Akademik Sibe Mardešić, matematičar i profesor (1927. 2016.)

11.20
Tatjana Kren, prof.
Opažanje i snimanje potpune pomrčine Sunca 15. II. 1961. na otocima Hvar i Brač te na Biokovu

11.40
prof. dr. sc. Jakov Dulčić
Znanstveni doprinos Armina Pallaora (1955. 2020.)

12.00
dr. sc. Nenad Raos
Proizvodnja cementa u Splitu: cementara Gilardi & Bettiza

12.20
prof. dr. sc. Jakov Dulčić
90. godina znanstvenoga časopisa Acta Adriatica (1932. – 2022.)

12.40
Rasprava

13.00    
stanka

Predsjedaju: prof. dr. sc. Darko Veljan i dr. sc. Branko Hanžek

Predstavljanje projekata

14.30
prof. dr. sc. Mladen Šolić
Vlaho Cviić – utemeljitelj jadranske morske mikrobiologije

14.40
dr. sc. Danijela Šantić
Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru

14.50
dr. sc. Slaven
Kako poboljšati upravljanje kvalitetom obalnih voda za kupanje

15.00
dr. sc. Jasna Arapov
Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo-nitzschia u
obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana

15.10
prof. dr. sc. Barbara Zorica
Ekološki osjetljiva područja (mrijestilišta i rastilišta) komercijalno značajnih pelagičnih i pridnenih vrsta u Jadranskom moru

15.20
Rasprava

15.30
Stanka

Predstavljanje knjiga

15.40
prof. dr. sc. Jakov Dulčić: J. Dulčić i M. Kovačić - Ihtiofauna Jadranskoga mora

15.50
prof. dr. sc. Jakov Dulčić: G. Golani, E. Azzurro, J. Dulčić, E. Massuti i L. Orsi-Relini: Atlas of Exotic Fishes in the Mediterranean Sea

16.00
prof. dr. sc. Neven Ninić: Teorija umiješanosti promatrača ili istočni grijeh znanstvenika

16.10
Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje
mr. sc. Barbara Bulat, glavna urednica

16.25
Završna riječ: dr. sc. Hrvoje Fulgosi

 

Organizacijski odbor

Jasna Matekalo Draganović, Snježana Šetka, Nikola Koceić Bilan, Živana Ninčević
Barbara Bulat, Jakov Dulčić, Paula Durbešić, Hrvoje Fulgosi, Nikola Ljubešić, Vesna Vučevac Bajt, Mirko CvjetkoUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva