Ogranak Matice hrvatske u Splitu - izvješća

Predavanja s temom religije na Danima Matice hrvatske u Splitu

U sklopu 24. dana Matice hrvatske u Splitu doc. dr. sc. Vlaho Kovačević održao je predavanje na temu Pučka religija u životu studenata u Splitu, a prvostupnik sociologije Filozofskog fakulteta u Splitu, Krunoslav Malenica, predavanje na temu Religijska distanca studenata Sveučilišta u Splitu prema islamu/muslimanima.

Prvo predavanje jest i i istraživanje koje su proveli doc. dr. sc. Vlaho Kovačević, mag. soc. Lovre Bilić i mag. soc. Marin Špetić na uzorku studenata Filozofskog fakulteta. Pučka se religija manifestira kao moguća posljedica povijesnog razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta hrvatskog društva, što pak dovodi do heterogenosti religijskih praksa i ponašanja. Rezultati istraživanja pokazuju da pučka religija predstavlja jedan od najočitijih izazova za tezu sekularizacije te da je riječ o modernom fenomenu koji odražava dimenziju povratka svetoga.

Prvostupnik sociolocije Krunoslav Malenica govorio je o istraživanju religijske distance studenata sveučilišta u Splitu prema islamu i muslimanima. Glavni ciljevi istraživanja bili su ispitivanje stavova i mišljenja studenata o muslimanima, koliko su (ne)distancirani od njih, na koji način percipiraju islam i muslimansku kulturu, postoje li i u kojoj mjeri raširena stereotipna shvaćanja muslimana i islama, te, u konačnici, postoje li, možda, ikakve naznake islamofobije među studentima splitskog sveučilišta. Uzorak je bio veličine 200 studenata, stratificiran s obzirom na studijsko usmjerenje, a metoda istraživanja bila je anketni upitnik. Studenti su većinom neutralni spram ponuđenih tvrdnji o islamu, te temeljna hipoteza, da postoji povezanost sociokulturnih obilježja ispitanih studenata sa rezultatima istraživanja nije potvrđena.  Sporedne hipoteze su potvrđene, a tvrde da će distanca prema islamu i muslimanima biti veća i izraženija kod studenata koji su desne orijentacije i konzervativnog svjetonazora.

 

(Luka Matić)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva