Ogranak Matice hrvatske u Splitu - izvješća

Održana izborna skupština Ogranka Matice hrvatske u Splitu

Ogranak Matice hrvatske u Splitu 25. svibnja održao je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo. Za predsjednicu je izabrana Snježana Šetka, za potpredsjednika Miro Radalj.

Članovi su Upravnog odbora Hicela Ivon, Grozdana Ribičić, Mihaela Lovrić, Marko Mustić, Ante Dundić, Ljubo Gudelj i Velimir Strinić, a u Nadzorni su odbor izabrani Joško Kalilić, Ivica Škarić i Jozo Balić. Skupštini je prisustvovalo izaslanstvo Matice hrvatske – predsjednik MH Miro Gavran, gospodarski tajnik MH Ivica Nuić, izvršna urednica Vijenca Jelena Gazivoda i tajnica za ogranke MH Ida Hitrec.


Snimila IDA HITREC

Snježana Šetka prva je žena na čelu Ogranka Matice hrvatske u Splitu u 70-godišnjoj povijesti MH u Splitu. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, a Studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekla titulu diplomirane novinarke. Bila je pripadnica Hrvatske vojske u Domovinskom ratu te je do oslobođenja Hrvatske radila u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

Dugogodišnja je novinarka i urednica u dnevnom listu Slobodna Dalmacija gdje se bavi brojnim temama iz svijeta kulture, povijesti, politike, crkve, vojske, policije, pravosuđa i drugog. Bila je i višegodišnja uspješna urednica Europe – posebnog izdanja Slobodne Dalmacije namijenjenog iseljenim Hrvatima koje se tiskalo u Frankfurtu i distribuiralo po Europi. Pisala je i uređivala članke na vjerskom portalu Slobodne Dalmacije Misija. Urednica je i recenzentica više knjiga hrvatskih branitelja. Bavi se i prevođenjem, organiziranjem promocija knjiga i književnih susreta.

Bila je predsjednica Vijeća u kulturi Grada Splita za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost. Također je bila i članica Državnog povjerenstva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

 

Miro Radalj rođen je u Zadvarju 1966. Hrvatski je nakladnik, književnik, sveučilišni nastavnik i znanstvenik. Doktor je informacijsko-komunikacijskih znanosti, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Gostujući je nastavnik na Hrvatskomu katoličkom sveučilištu u Zagrebu, gdje predaje na kolegiju Tehnike odnosa s javnošću. Ravnatelj je međunarodne manifestacije Dani kršćanske kulture i direktor nakladničke kuće Verbum iz Splita. Član je Društva hrvatskih književnika, Vijeća Zajednice nakladnika i knjižara RH te član Vijeća za kulturu i crkvena kulturna dobra Hrvatske biskupske konferencije. Osim književnih djela piše i objavljuje znanstvene radove s područja nakladništva, odnosa s javnošću i komunikologije.Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu“. Dobitnik je nagrade Ivan Raos Društva hrvatskih književnika za najbolji novi monodramski tekst.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva