Ogranak Matice hrvatske u Slatini - najave

Natječaj "Mirko Jirsak" za najbolju kratku socijalnu priču OMH u Slatini

Natječaj je otvoren do 1. listopada 2023. a svi detalji dostupni su u opisu.

NATJEČAJ „MIRKO JIRSAK“

Održavanjem Jirsakovih dana obogaćujemo kulturnu baštinu grada, dajemo mu ljepotu i puninu, a našem pjesniku i prozaiku rođenom pod okriljem slatinskog neba stvaramo počasno mjesto i trajan spomenik u srcima Slatinčana i poštovatelja njegove zavičajne riječi.

U sklopu manifestacije „Dani Mirka Jirsaka“ Ogranak Matice hrvatske u Slatini

raspisuje natječaj za najbolju kratku socijalnu priču.

Uvjeti natječaja:

- priča tematski mora biti vezana za Slavoniju, njezine ljude, događaje i kulturnu baštinu, napisana na hrvatskom jeziku, a mogu sudjelovati autori/ice iz Republike Hrvatske i inozemstva;
- tekst priče ne smije biti duži od 5 kartica niti objavljen u tisku ili na internetu prije natječaja;
- rok za slanje radova je 1. listopada 2023. godine.

Radovi se mogu slati:

- u pisanom obliku, označeni zaporkom, na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Slatini, Ante Kovačića 1, 33520 Slatina, s naznakom Natječaj „Mirko Jirsak“, a ostale podatke (ime i prezime autorice ili autora, adresu, telefon te zaporku) treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj kuverti;

- u elektroničkom obliku na e-adresu: natjecaj.mirkojirsak@gmail.com, prijavljena priča označena zaporkom, a ostale podatke (ime i prezime autorice ili autora, adresu, telefon te zaporku) u zasebnom dokumentu.

Nagrada nosi naziv “Mirko Jirsak” u spomen na književnika, pjesnika slavonske ravnice, pedagoga, novinara, slatinskog zavičajnika. Ukupno se dodjeljuju tri nagrade novčanog iznosa: 130 eura - prva nagrada, 70 eura - druga nagrada i 40 eura - treća nagrada. Pristigle radove vrednovat će stručno povjerenstvo koje imenuje Organizacijski odbor, a nagrade će biti uručene u sklopu manifestacije „Dani Mirka Jirsaka“, koja se održava svake godine u studenome, u mjesecu književnikova rođenja.



Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva