Ogranak Matice hrvatske u Slatini - najave

Književni natječaj Ogranka Matice hrvatske u Slatini "MIRKO JIRSAK"

Natječaj traje do 1. listopada 2022. godine. Detalji natječaja u opisu.

NATJEČAJ „MIRKO JIRSAK“

Održavanjem Jirsakovih dana obogaćujemo kulturnu baštinu grada, dajemo mu ljepotu i puninu, a našem pjesniku i prozaiku rođenom pod okriljem slatinskog neba stvaramo počasno mjesto i trajan spomenik u srcima Slatinčana i poštovatelja njegove zavičajne riječi. 

U sklopu manifestacije „Dani Mirka Jirsaka“ Ogranak Matice hrvatske u Slatini raspisuje natječaj za najbolju kratku socijalnu priču.

Uvjeti natječaja:

- priča tematski mora biti vezana za Slavoniju, njezine ljude, događaje i kulturnu baštinu, napisana na hrvatskom jeziku, a mogu sudjelovati autori/ice iz Republike Hrvatske i inozemstva;
- tekst priče ne smije biti duži od 5 kartica niti objavljen u tisku ili na internetu prije natječaja;   
- rok za slanje radova je 1. listopada 2022. godine.

Radovi se mogu slati:

- u pisanom obliku, označeni zaporkom, na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Slatini, Ante Kovačića 1, 33520 Slatina, s naznakom Natječaj „Mirko Jirsak“, a ostale podatke (ime i prezime autorice ili autora, adresu, telefon te zaporku) treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj kuverti;
- u elektroničkom obliku na e-adresu: natjecaj.mirkojirsak@gmail.com, prijavljena priča označena zaporkom, a ostale podatke (ime i prezime autorice ili autora, adresu, telefon te zaporku) u zasebnom dokumentu.

Nagrada nosi naziv “Mirko Jirsak” u spomen na književnika, pjesnika slavonske ravnice, pedagoga, novinara, slatinskog zavičajnika. Ukupno se dodjeljuju tri nagrade novčanog iznosa: 1.000,00 kuna - prva nagrada, 500,00 kuna - druga nagrada i 300,00 kuna - treća nagrada. Pristigle radove vrednovat će stručno povjerenstvo koje imenuje Organizacijski odbor, a nagrade će biti uručene u sklopu manifestacije „Dani Mirka Jirsaka“, koja se održava svake godine u studenome, u mjesecu književnikova rođenja.

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva