Ogranak Matice hrvatske u Skradinu - knjige

Ante Juric Marinko Šišak

Skradin

Od pretpovijesti do novijeg doba

Knjiga koju držite u rukama nosi podnaslov „Vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu grada Skradina". Dakle, to nije klasični vodič u kojem se nalaze planovi grada, korisne informacije o mogućnostima smještaja, prehrane, turističkoj ponudi itd. Unatoč tome što je Skradin jedan od najstarijih gradova na na istočnoj obali Jadrana, o njemu se vrlo malo pisalo, a posebno nedostaju opći pregledi cjeline njegova povijesnoga nastanka i razvoja kroz mnoga stoljeća.

Ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu i poslužiti svakom građaninu grada Skradina ali i putniku namjerniku koji se zatekne u prolazu ili dužem boravku u ovom lijepom gradu, kao kratak i koristan priručnik o stoljetnoj povijesti Skradina. U knjizi su, osim kratkog povijesnog pregleda, obrađeni i najznamenitiji i najvažniji kulturni spomenici, arheološka nalazišta, te istaknuti Skradinjani u prošlosti. Osim slikovnog materijala koji nastoji vizualno dočarati fragmente te dugovječne i bogate povijesti, u knjizi su doneseni i kratki isječci iz djela pojedinih autora koji su se zatekli u Skradinu i o njemu pisali.

Prijelom i korice: Marta Gavran

Skradin

Arhiva

Klikni za povratak