Ogranak Matice hrvatske u Skradinu - knjige

Ante Juric

Ravni kotari i Bukovica

Naselja – sakralni objekti, utvrde i arheološka nalazišta. Kulturno-povijesni pregled.

Knjigom o ovom nerijetko zanemarenom prostoru, Ante Juric pridružio se rijetkim autorima u hrvatskoj znanosti i publicistici koji su bavili područjem Ravnih kotara i Bukovice.

Ravni kotari zauzimaju prostor od Nina, Novigradskog i Karinskog mora sjeverozapadno, do donjih tokova rijeke Krke na jugoistoku, te zadarskog i pašmanskog kanala na jugozapadu i Bukovice na sjeveroistoku. Bukovica pokriva područje između južnih obronaka Velebita na sjeveru i sjeveroistoku, Karinskog i Novigradskog mora i rijeke Zrmanje, te Ravnih kotara (od jugozapada do jugoistoka) i srednjeg toka rijeke Krke

Prostor  Ravnih kotara i Bukovice odigrao je značajnu ulogu u stvaranju najranije hrvatske države obuhvaćajući nešto šire područje između gradova Nina, Knina i Solina. Hrvati su potkraj 6. ili početkom 7. st. intenzivno naselili Ravne kotare i Bukovicu. Tu su obitavali i imali svoje posjede 12 poznatih hrvatskih rodova s kojima je ugarski kralj Koloman sklopio sporazum (Pacta Conventa). I ranije, a i kasnije kroz povijest, sve do najnovijih dana, taj je prostor igrao vrlo važnu ulogu u hrvatskoj povijesti.

Autor je na nešto manje od petsto stranica knjige obradio osamdesetak naselja koja pripadaju tom području. Najveći dio prostora posvećen je povijesnom prikazu naselja i arheološkim nalazima. Istaknuta su sva važnija arheološka nalazišta vezana uz pojedina naselja i navedena građa otkrivena u istraživanjima. Osobitu su pažnju u knjizi dobili Aserija i Bribir. Međutim, obrađena su i veća, ali i manja mjesta o kojima se rijetko može pronaći sintetski prikaz u literaturi: Benkovac, Karin, Novigrad, Posedarje, manastir Krupa, Ervenik, Đevrske, Piramatovci, Radučić, Vrana, Sonković, Ostrovica, Smilčić, Škabrnja, da spomenemo samo neke. Istaknuti su i obrađeni sakralni objekti iz različitih razdoblja s posebnim osvrtom na razrušene crkve u Domovinskom ratu i njihovu poslijeratnu obnovu. Tekst je obogaćen brojnim fotografijama crkvenih objekata i arheološke građe, te kartama i ilustracijama vezanim uz tematiku knjige. Budući da sintetizira rezultate mnogih stručnih i znanstvenih istraživanja (bibliografija obuhvaća preko 400 jedinica), rezultate tih spoznaja nastoji približiti širokom krugu čitatelja, svima onima koji žele više saznati o Ravnim kotarima i Bukovici i njihovoj bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini. Svako naselje ili lokalitet obrađeno je jedinstvenom metodologijom i donosi najvažnije podatke o svakom od obrađenih mjesta.

Knjiga je 2019. nagrađena Zlatnom poveljom Matice hrvatske.

Autori

Ravni kotari i Bukovica

Arhiva

Klikni za povratak