Ogranak Matice hrvatske u Skradinu - knjige

Pavao Posilović

Naslađenje duhovno

Tekst je s bosan(či)ice transliterirao i predgovorom popratio Pavao Knezović.

Fra Pavao Posilović (1597.? – 1656?) bio je skradinski biskup u doba kad su ovim krajevima gospodarili Osmanlije. Na biskupsku stolicu postavljen je 1642. nakon smrti fra Tome Ivkovića. Zatekao je zapušten kraj i neznatan broj vjernika. Djelo Naslađenje duhovno objavljeno je prvi puta 1639. i više puta nakon toga. Autor je djelo  posvetio fra Mihi Bogetiću iz Miljevaca. Publikacija je latinični prijepis cjelovitoga moralnopoučnoga djela (glavninom sačinjena od ''savjeta i razmišljanja o dobroj smrti'') koje je nastalo preradbom ulomaka iz djela talijanskih pisaca, franjevca Bartola Cambija i dominikanca Bartola D’Angela. Za ovu publikaciju kao izvornik poslužilo je izdanje iz 1682. Osobita je znanstvena relevantnost publikacije u nastavku nastojanja za inkorporiranjem korpusa stare ćirilične bosanske franjevačke književnosti u korpus hrvatske pismenosti i to kao neposredne preteče hrvatskoga standardnoga jezika. U Posilovićevu jeziku prepliću se elementi štokavske nabožne književnosti u Bosni s elementima nabožne književnosti dalmatinskih lekcionara, čime se taj pisac pokazuje značajnim segmentom povijesnoga kontinuiteta hrvatskoga književnoga jezika.   

Naslađenje duhovno

Arhiva

Klikni za povratak