Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu - najave

Književni natječaj OMH u Širokom Brijegu "Moja prva knjiga 2024."

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2024.

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg

objavljuje poziv na književni natječaj

“Tomica Penavić  – Moja prva knjiga”
za 2024. godinu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi autori koji imaju prebivalište u Širokom Brijegu i koji do sada nemaju objavljenu knjigu.  Na natječaj se mogu poslati radovi svih književnih rodova (lirski, epski, dramski, diskurzivni književni oblici). 

Kandidati na natječaj trebaju poslati cjeloviti rukopis pisan na računalu. Dostavlja se u zatvorenoj kuverti koja treba sadržavati:

  • cjeloviti rukopis  u kojem je autor označen šifrom
  • zatvorenu kuvertu koja će sadržavati šifru, kratke podatke o autoru s naznakom adrese, broja telefona i e- adrese
  • cjeloviti rukopis u digitalnom obliku
  • rok za predaju rukopisa je 31. ožujka 2024. 

O dodjeli nagrade odlučuje Prosudbeni odbor kojeg imenuje organizator. 

Nagrađena knjiga izaći će iz tiska početkom svibnja 2024. godine. 

Izbor iz pristiglih radova bit će objavljen u časopisu Ogranka “Vitko”.

Prijave na Natječaj poslati na adresu:

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg
(za natječaj Tomica Penavić – Moja prva knjiga)
Trg Gojka Šuška
88 220 Široki Brijeg

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva