Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu - najave

Književni natječaj OMH u Širokom Brijegu „Tomica Penavić - Moja prva knjiga 2022."

Natječaj traje od dana objave do 30. lipnja 2022. Svi detalji su objašnjeni u opisu.

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg

objavljuje poziv na književni natječaj

„Tomica Penavić  - Moja prva knjiga“.

Na natječaj se mogu prijaviti svi autori koji imaju prebivalište u Širokom Brijegu i koji do sada nemaju objavljenu knjigu. Na natječaj se mogu poslati radovi svih književnih rodova (lirski, epski, dramski, diskurzivni književni oblici). 

 Kandidati na natječaj trebaju poslati cjeloviti rukopis pisan na računalu.

Način dostave:
Dostavlja se u zatvorenoj kuverti  koja treba sadržavati:
- cjeloviti rukopis  u kojem je autor označen šifrom
- zatvorenu kuvertu koja će sadržavati šifru, kratke podatke o autoru s naznakom adrese, broja telefona i e- adrese
- cjeloviti rukopis u digitalnom obliku

 O dodjeli nagrade odlučuje Prosudbeni odbor kojeg imenuje organizator.

Rok za predaju rukopisa je 30. lipnja 2022.

Prijave na Natječaj poslati na adresu:

 Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg
Trg Gojka Šuška
88 220 Široki Brijeg
(za natječaj Tomica Penavić - Moja prva knjiga)

Rezultati natječaja bit će objavljeni 1. kolovoza 2022.

 Nagrađena knjiga izaći će iz tiska početkom rujna 2022. godine.

 Izbor iz pristiglih radova bit će objavljen u časopisu Ogranka Vitko.

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva